آگهی های نیازمندیهای محلات منطقه 12 تهران

قیمت پمپ آب

تلفن: 02166171562

1

قیمت پمپ آب

دستگاه پاکت سازی

تلفن: 02133923200

دستگاه پاکت سازی

مراکز پلیس +10 منطقه 12 تهران دفتر خد

تلفن: ۵۵۱۶۵۱۸۳ - ۵۵۶۲۷۱۸۳(۰۲۱)

مراکز پلیس +10 منطقه 12 تهران دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۰۸ خیام جنوبی محدوده مختاری شرقی

مراکز پلیس +10 منطقه 12تهران/دفتر خدم

تلفن: ۳۳۵۵۹۵۶۴ - ۳۳۵۵۹۵۷۴ - ۳۳۵۵۹۵۷۸

مراکز پلیس +10 منطقه 12تهران/دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۹۳ میدان خراسان خیابان خراسان

مراکز پلیس +10 منطقه 12 تهران/دفتر خد

تلفن: ۳۳۱۳۴۸۷۶ - ۳۳۵۰۴۰۰۵ - ۳۳۵۰۴۰۰۵

مراکز پلیس +10 منطقه 12 تهران/دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۹۶ میدان شهدا خیابان خیابان مجاهدین اسلام

مراکز پلیس +10 منطقه 12 تهران/دفتر خد

تلفن: ۷۷۶۲۸۲۴۴ - ۷۷۶۷۱۶۰۹(۰۲۱)

مراکز پلیس +10 منطقه 12 تهران/دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۵ خیابان بهارستان پایین تر از بیمارستان طرفه

مراکز پلیس +10 منطقه 12 تهران/دفتر خد

تلفن: ۶۶۷۴۶۶۵۰ - ۶۶۷۴۶۶۵۱ - ۶۶۷۴۶۶۵۲

مراکز پلیس +10 منطقه 12 تهران/دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۶۵ خیابان جمهوری محدوده حافظ و چهارراه استانبول

مراکز پلیس +10 منطقه 12 تهران/دفتر خد

تلفن: ۵۵۱۶۹۵۵۶ - ۵۵۱۶۹۵۵۷ - ۵۵۱۶۹۵۵۸

مراکز پلیس +10 منطقه 12 تهران/دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۰۲ چهارراه ابوسعید محدوده خیابان وحدت اسلامی