آگهی های نیازمندیهای محلات منطقه 20 تهران

کیسه امین

تلفن: 02133742122

6

کیسه امین

ورق دریایی

تلفن: 09906591536

ورق دریایی

اسکلت فلزی صبا

تلفن: 09124267310

اسکلت فلزی صبا

سنگ نما و ساختمان

تلفن: 09124197063

سنگ نما و ساختمان

مراکز پلیس +10 منطقه 20 تهران/ دفتر خ

تلفن: ۳۳۳۸۹۱۴۵ - ۳۳۳۸۹۴۴۸ - ۳۳۳۸۹۱۴۴

مراکز پلیس +10 منطقه 20 تهران/ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۱۹ شهر ری محدوده میدان معلم

مراکز پلیس +10 منطقه 20تهران/ دفتر خد

تلفن: ۳۶۶۵۶۰۲۷ - ۳۶۶۵۶۰۲۱ - ۳۶۶۵۶۰۱۴

مراکز پلیس +10 منطقه 20تهران/ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۹ شهر ری محدوده دولت آباد  خیابان شهید غیوری