آگهی های ویژه سایر آموزش ها - تهران

دعوت به همکاری

تلفن: 09100594158

دعوت به همکاری

زیرسیستم چیست؟

زیرسیستم یا ساب سیستم (sub system) در اغلب موارد سیستم‌های بزرگ و پیچیده را به قسمت‌هایی تقسیم می‌کنند که هرکدام را می‌توان به‌عنوان سیستم کوچک‌تر به نام زیرسیستم در نظر گرفت؛ مانند سیستم بدن انسان که می‌توان زیرسیستم‌های گردش خون، تنفس، گوارش و غیره را درون آن نام برد. همین‌طور یک شرکت تجاری ممکن است دارای قسمت‌ها، یا بخش‌هایی مانند بخش خرید، بخش فروش، بخش بازاریابی و... باشد که هرکدام از این بخش‌ها یا قسمت‌ها یک زیرسیستم را درون سیستم شرکت مزبور تشکیل می‌دهد.
یک سیستم کامپیوتر نیز شامل پردازنده، صفحه تصویر (مونیتور)، صفحه‌کلید، چاپگر و غیره باشد که هرکدام از این دستگاه‌ها نیز به‌تنهایی یک سیستم را تشکیل می‌دهد. یک برنامه کامپیوتری بزرگ ممکن است از تعدادی زیر برنامه تشکیل‌شده باشد که اگر برنام کامپیوتری بزرگ ممکن است از تعدادی زیر برنامه تشکیل‌شده باشد که اگر برنامه کامپیوتری را سیستم بنامیم زیر برنامه‌های موردنظر زیرسیستم‌های آن را تشکیل خواهند داد