آگهی های ویژه دفتر ازدواج و طلاق - تهران

خانه عقد در شهرک شریعتی

تلفن: 02155825557-09383333161

خانه عقد در شهرک شریعتی

وظایف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در قانون جدید حمایت خانواده


رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق  (فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا”در ماده ۵۶ قانون جدید حمایت از خانواده مجازات واحدی را (محرومیت از اشتغال به سردفتری ) وضع نموده که بر اساس آن میتوان اهم تکالیف وظایف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، بشرح زیر  بیان نمود :
تکالیف سردفتران ازدواج (وظایف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق)
مطالبه و اخذ گواهی پزشکی معتبر مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماریهای مسری ( سیفلیس ، تالاسمی و ..) و نیز واکسیناسیون  زوجین، قبل از ثبت ازدواج (ماده ۲۳ )
 فهرست بیماریهای مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام میگردد. و قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی تزریق واکسن ضد کزاز بانوان نیز در حال حاضر منسوخ شده و  تصویب آئین نامه جدید موارد مبهم را مشخص خواهد نمود. تبصره  ماده مذکور در بدعتی جدید این اجازه را به دفاتر ازدواج داده تا در صورتی که گواهی های صادره بر وجود اعتیاد و یا بیماری زوجین دلالت کند، با اطلاع طرفین، ازدواج را ثبت نماید !!
متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی همچون حبس تادیبی، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا” با رعایت شرایط و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتری محکوم می شد. و مورد اخیر با توجه به حساسیت های شغلی عزیزان سردفتر و موقعیت اجتماعی ایشان، نسبت به قانون جدید، به نظر نزدیکتر به صواب بود.