هودلامینار

1397/09/24
کنترل هود تمام الکترونیک
به آزماسکوسامان , تهران , 02156715589

1399/09/26
هود لامینار (میکروبیولوژی ) کلاس 2 تیپ b2
به آزماسکوسامان , تهران ,

1399/09/27
سانتریفیوژ به آزماسکوسامان
به آزماسکوسامان , تهران ,

1397/09/21
کمد کپسول
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
فیلتر اولپا
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/24
هودهای بازوئی
به آزماسکوسامان , تهران , 02156715589

1397/09/24
هودهای سقفی،کانوپی هود
به آزماسکوسامان , تهران , 02156715589

1397/09/21
کمد کتابخانه
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
تجهیزات آزمایشگاهی در احمد آبادمستوفی
زیبا حسینی , تهران , 02156717307

1397/09/21
تجهیزات آزمایشگاهی به آزماسکوسامان
زیبا حسینی , تهران , 02156717307

قبلی  1  2