آموزشگاه خیاطی حوالی منطقه 22

1398/10/23
آموزشگاه خیاطی کلبه هلیا در امیر کبیر,منطقه22 3
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44763500  

1397/05/10
آموزشگاه طراحی و دوخت مهرخاتون در المپیک,منطقه22 1
اپراتور ثبت آگهی , تهران , 02146020429

1398/10/23
آموزشگاه خیاطی کلبه هلیا در همت غرب,منطقه22 1
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44763500 

1398/10/23
آموزشگاه خیاطی کلبه هلیا در شهرک صنعتی شریف,منطقه22 1
اپراتور پیام اول , تهران , 44763500    

1398/12/03
آموزشگاه خیاطی کلبه هلیا در منطقه 22
اپراتور پیام اول , تهران , 02144873811


1397/11/25

1398/10/23
آموزشگاه خیاطی کلبه هلیا در شهرک راه آهن,منطقه22
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44763500