آموزشگاه خیاطی منطقه 22

1398/04/02
آموزشگاه طراحی و دوخت در چیتگر 5
اپراتور پیام اول , تهران , 44763500

1398/10/23
آموزشگاه خیاطی کلبه هلیا در امیر کبیر,منطقه22 3
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44763500  

1398/10/23
آموزشگاه خیاطی کلبه هلیا شهرک شهید باقری,منطقه22 2
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44763500  

1402/05/22
آموزشگاه خیاطی در شمال تهران 1
بهار شجاعتی , تهران , 09916300120

1400/03/05
آموزشگاه خیاطی در مفتح 1
operator , تهران , 02188840360

1398/12/03
آموزشگاه خیاطی کلبه هلیا در منطقه 22 1
اپراتور پیام اول , تهران , 02144873811

1398/10/23
آموزشگاه خیاطی کلبه هلیا در شهرک راه آهن,منطقه22 1
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44763500  

1398/10/23
آموزشگاه خیاطی کلبه هلیا در شهرک صنعتی شریف,منطقه22 1
اپراتور پیام اول , تهران , 44763500    

1398/10/23
آموزشگاه خیاطی کلبه هلیا در همت غرب,منطقه22 1
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44763500 


1397/11/25

1398/02/29
آموزشگاه طراحی دوخت در پونک
بهار شجاعتی , تهران , 02144463599

1398/02/23
آموزشگاه آرایشگری در اسلامشهر
بهار شجاعتی , تهران ,