آموزشگاه فنی و حرفه ای


1398/06/30
اخذ دیپلم تصویر سازی دیجیتالی
محمدرضا صالحی , تهران , 02166977100

1398/06/30
اخذ دیپلم راهنمای گردشگری
محمدرضا صالحی , تهران , 02166977100

1398/04/18
آموزش خصوصی زبان ایتالیایی در غرب تهران
اپراتور 105 , تهران , 09054942631

1398/07/23

1397/12/07
آموزشگاه طلا سازی در رودهن
خورشید تابان , تهران , 02122739822

1396/10/18

1397/12/05
آموزشگاه طلاسازی در فیروزکوه
خورشید تابان , تهران , 02122739822


1398/05/31
آموزشگاه زبان در شمال تهران
اپراتور 105 , تهران , 02122746376

1398/03/09
تدریس خصوصی زبان در غرب تهران
اپراتور 105 , تهران , 02188984951

1398/05/07
آموزشگاه زبان حکمت پارسا در پیروزی
اپراتور 105 , تهران , 02133308379

1398/05/05
آموزشگاه زبان در تجریش
اپراتور 105 , تهران , 02122746375 

1398/04/17

1398/04/17
آموزش خصوصی زبان انگلیسی در تجریش
اپراتور 105 , تهران , 02122746375 

1398/04/17
آموزش خصوصی زبان آلمانی در تجریش
اپراتور 105 , تهران , 02122746375

1398/04/17
تدریس خصوصی زبان آلمانی درفاطمی
اپراتور 105 , تهران , 02188984951

1398/04/17
تدریس خصوصی زبان آلمانی در غرب تهران
اپراتور 105 , تهران , 02188984951

1398/04/17
آموزش خصوصی زبان آلمانی در غرب تهران
اپراتور 105 , تهران , 02188984951

1398/04/17
آموزش خصوصی زبان انگلیسی در غرب تهران
اپراتور 105 , تهران , 02188984951
 1  2  3  بعدی