آموزشگاه موسیقی چکاد

1397/05/16
آموزش تمبک غرب تهران مرزداران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/29
آموزش ساکسوفون غرب تهران مرزداران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/30
آموزش کلارینت غرب تهران مرزداران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/10
آموزش ویلن غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزش پیانو غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/16
آموزش دف غرب تهران در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1398/09/19
آموزش درامز غرب تهران - آموزشگاه موسیقی چکاد
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641