آموزشگاه موسیقی چکاد

1397/05/14
آموزش سنتور غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/23
آموزش کمانچه غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/10
آموزش تنبور غرب تهران مرزداران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/15
آموزش گیتار فلامنکو و پاپ غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/14
آموزش تار غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1398/05/02
آموزش تار در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 44246229

1397/05/10
آموزشگاه موسیقی چکاد - غرب تهران - مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزش پیانو غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزش گیتار در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزش موسیقی کودکان (ارف) غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/16
آموزش آواز سنتی (کلاسیک ایرانی) غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/16
آموزش تمبک غرب تهران مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/16
آموزش خصوصی دف غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/29
آموزش ساکسوفون غرب تهران مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/30
آموزش کلارینت غرب تهران مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/10
آموزش خصوصی سنتور غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/10
آموزش ویلن غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/19
آموزش پیانو در غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/07/25
آموزش ویلن (ویولون) در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/07/25
آموزش تار و سه تار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641
 1  2  بعدی