آموزش خصوصی عکاسی

1398/07/07

1397/05/23
آموزش عکاسی مقدماتی در آذربایجان,منطقه11
اپراتور پیام اول , تهران , 02188345204

1397/05/20
آموزش عکاسی در نیروی هوایی,منطقه13
اپراتور پیام اول , تهران , 09383336475

1397/05/06
آموزشگاه تصویر برتر درجنت آباد,منطقه5
اپراتور پیام اول , تهران , 02144489187

1396/11/16
آموزشگاه عکاسی در اشرف اصفهانی
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44386106

1395/11/22
آموزش خصوصی عکاسی
مینائی , تهران , 6087274