آموزش خیاطی

1397/06/18
آموزشگاه خیاطی در شهرک غرب 1
اپراتور ثبت آگهی , تهران , 09122835406

1399/02/01
اموزش خصوصی خیاطی در منزل در تهران 1
اپراتور 105 , تهران , 02133170667

1398/02/01
بهترین آموزشگاه خیاطی در تهران 1
اپراتور ثبت آگهی , تهران , 02177720579

1398/02/01
بهترین آموزشگاه خیاطی در محدوده فاطمی 1
اپراتور ثبت آگهی , تهران , 02188970997


1397/08/07
آموزشگاه طراحی لباس در غرب تهران
بهار شجاعتی , تهران , 02144463599

1397/11/25

1397/09/06

1398/02/07

1398/02/29
آموزشگاه طراحی دوخت در سردارجنگل
بهار شجاعتی , تهران , 02144463599

1398/02/29
آموزشگاه طراحی دوخت در پونک
بهار شجاعتی , تهران , 02144463599

1397/06/28
آموزشگاه خیاطی آموختار,منطقه2
اپراتور پیام اول , تهران , 44058884

1397/04/04
آموزشگاه طراحی و دوخت در محدوده خیابان مخصوص
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44386106

1396/12/10
آموزشگاه خیاطی در حسن آباد زرگنده
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44386106

1396/11/28
آموزش خیاطی با قیمت مناسب در حقوقی
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44386106

1396/02/29
آموزش خیاطی زنانه
امین عسکری , تهران ,

1395/12/17
موسسه نورالسماء
نفیس , تهران , 02144722678