آموزش موسیقی کودک مرزداران

1397/09/21
آموزش موسیقی کودک غرب تهران 2
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1398/02/04
دوره های موسیقی مادر و کودک در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزش موسیقی کودکان (ارف) غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/07/23
آموزش تار غرب تهران -مقدماتی تا عالی
آموزشگاه موسیقی فادو , تهران , 44416028