آموزش موسیقی کودک مرزداران

1398/02/04
دوره بازی و موسیقی در مرزداران غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزش موسیقی کودکان(ارف) غرب تهران مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/09/21
آموزش موسیقی کودک غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/07/23
آموزش تار غرب تهران -مقدماتی تا عالی
آموزشگاه موسیقی فادو , تهران , 44416028