آموزش موسیقی کودک

1397/09/21
آموزش موسیقی کودک غرب تهران 2
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/09/06
بهترین آموزشگاه موسیقی در نیایش 2
بهار شجاعتی , تهران , 02166530034

1397/06/10
آموزش فلوت کلید دار غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/26
آموزش گیتار غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزش موسیقی کودکان (ارف) غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1398/02/04
دوره های موسیقی مادر و کودک در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/12/15
آموزشگاه موسیقی فرمات درپونک
a@gholami , تهران , ۰۲۱-۴۴۸۵۵۲۰۶

1398/02/14
آموزش موسیقی کودک در شمال تهران
خانه هنر خرد , تهران , 02122171549