آموزش گیتار پونک


1397/08/29
بهترین مدرس گیتار غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/17
آموزشگاه موسیقی اورنگ در پونک,منطقه5 1
اپراتور پیام اول , تهران , 44849693-44849694

1397/11/25
آموزش گيتار پاپ
حمید چیت ساز , تهران , 09195149701

1397/11/25


1397/08/15
آموزش گیتار فلامنکو و پاپ غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزش گیتار در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/26
آموزش گیتار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/17
آموزشگاه موسیقی نی نوا در ونک,منطقه3
اپراتور پیام اول , تهران , 09190030255