برش ورقه گامپیوتری

1398/05/16
تراشکاری سپاهان در اصفهان
اپراتور اگهی اصفهان , اصفهان , 03133862726

1398/05/14
سنگین تراش حسینی در اصفهان
اپراتور اگهی اصفهان , اصفهان , 03133860962

1398/05/12
تراش و صفحه تراشی اسماعیلی در اصفهان
اپراتور اگهی اصفهان , اصفهان , 03137383722

1395/11/05
خدمات برش ورق آهن(هوا برش کامپیوتری cnc
آرش عباسپور , تهران , 09122061623