برق ساختمان

1398/09/10
کارگاه مجهز ابزار دقیق در آموزشگاه آپادانا
آموزشگاه آپادانا , تهران , 66749731

1398/07/17
کارگاه مجهز ابزار دقیق در آموزشگاه آپادانا
آموزشگاه آپادانا , تهران , 021-66749731

1398/07/17
کارگاه مجهز ابزار دقیق در آموزشگاه آپادانا
آموزشگاه آپادانا , تهران , 021-66749731

1398/04/12
گروه فنی مهندسی نوران
مهندس حسین لاریمی , مازندران , 09112124068

1398/02/03
نصب آیفون تصویری
امنیت گستران پایتخت , تهران , 09337595072