تدریس خصوصی پیانو در منزل

1399/11/15
آموزش موسیقی خصوصی در شمال تهران 2
اپراتور پیام اول , تهران , 09192341061

1399/07/04
آموزش تخصصی ارف (موسیقی کودک)
حمید چیت ساز , تهران ,

1399/06/02
آموزش خصوصی پیانو
حمید چیت ساز , تهران , --