تدریس خصوصی گیتار حوالی پامنار

1397/11/25
آموزش گيتار پاپ
حمید چیت ساز , تهران , 09195149701


1399/08/14
آموزش گیتار توسط مدرس خانوم
حمید چیت ساز , تهران ,

1397/04/05
آکادمی موسیقی در جنوب تهران
زیبا حسینی , تهران , 09122973287