جابه جایی کانکس در غرب تهران

1399/08/05
جرثقیل ایمان در غرب تهران 2
اپراتور 107 , تهران , 09190147806

1399/08/07
جرثقیل شبانه روزی غرب تهران 1
اپراتور 107 , تهران , 09190147806