راديوگرافي دندان

1397/09/28
کلینیک دندانپزشکی نکو,منطقه5 1
اپراتور پیام اول , تهران , 02144873811

1397/03/22
بهترین رادیولوژی و سونوگرافی تهران
غلامرضا سيف , تهران , 02188553155 , 88553310

1397/05/09
کلینیک دندانپزشکی مهر پارسه در استاد معین,منطقه9
اپراتور پیام اول , تهران , 02166062499

1397/04/20
دکتر دندانپزشک معصومه شهسواری در گلها,منطقه22
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44752704