ساخت قالب تزریقی

1395/11/05
طراحی و ساخت قالب پلاستیک
علیرضا حسین نژاد , تهران , 09124866014