سوختگی فرش با زغال

1395/11/16
بهترین قالیشویی تهران - قالیشویی پیربابا
فروزان زیرک , تهران , 02166940549

1395/12/24
کارخانه قالیشویی همسایه
نفیس , تهران , 02144724154

1395/11/18
قالیشویی زمرد
م . خان , تهران , 22044830