شماره تلفن سمساری نزدیک الهیه

1397/10/29
سمساری در شمال تهران 15
بهار شجاعتی , تهران ,  02122244290

1397/10/15
سمساری محدوه شمال تهران
علی محمدی , تهران , 02122926735

1398/08/17
خریدار لوازم منزل در شمال تهران
بهار شجاعتی , تهران , 02122635746

1398/06/10
امانت فروشی فرزین در اصفهان
اپراتور اگهی اصفهان , اصفهان , 03136309044