قالب هاي تراورس

1398/05/16
کارگاه صنعتی پیشتاز در اصفهان
اپراتور اگهی اصفهان , اصفهان , 03133868734

1396/03/20
(تجهيزات قالب بندي بتن - قالب هاي تراورس و قالب هاي خاص)
گروه فني و مهندسي ميلينيوم , اردبیل , 09031116579

1396/03/20
(تجهيزات قالب بندي بتن - قالب هاي تراورس و قالب هاي خاص)
گروه فني و مهندسي ميلينيوم , آذربایجان غربی , 09031116579

1396/03/20
(تجهيزات قالب بندي بتن - قالب هاي تراورس و قالب هاي خاص)
گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تهران , 09031116579