قصر پرده بلوار امیر کبیر

1397/04/31
گالری پرده رز در شهرک گلستان,منطقه22
اپراتور پیام اول , تهران , 09124770715 -44755776-44755778

1397/04/31
قصر پرده متین و طاها در شهرک گلستان,منطقه22
اپراتور پیام اول , تهران , 02144752232

1395/12/18
قصر پرده رز (کاووسی )
نفیس , تهران , 02144755776