قصر پرده بلوار امیر کبیر

1397/04/31
شهر پرده در شهرک گلستان,منطقه22
اپراتور پیام اول , تهران , 02144717609

1397/04/31
قصر پرده متین و طاها در شهرک گلستان,منطقه22
اپراتور پیام اول , تهران , 02144752232

1395/12/18
قصر پرده رز (کاووسی )
نفیس , تهران , 02144755776