مترجم زبان چینی

1398/03/21
تدریس خصوصی زبان پرتغالی در غرب تهران
زهرا موسوی , تهران , 02188984951

1396/01/17
مترجم مسلط بر زبان چینی
اشرف صالحیان , تهران , 09192708809

1395/11/01
مترجم زبان چینی به فارسی با۱۷سال سابقه
محمد عیسی رضائی , تهران , 09122902800