مدرس سنتور

1397/08/29
آموزش سنتور در مرزداران غرب تهران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1399/06/28
آموزش سنتور در شرق تهران
حمید چیت ساز , تهران ,