مراسم عروسی

1396/11/20
تشریفات و خدمات مجالس در ستارخان
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44386106

1396/02/20
تشریفات مجالس شایان فر
تشریفات مجالس شایان فر , تهران , 88700722

1395/12/27
سفره عقد سعادت
خانم فرناز نوربخش , تهران ,

1395/12/27
تشریفات مجالس آن دو
آقای آرمین , تهران , 2620289

1395/10/28
خدمات مجالس
فرهادشکری , تهران , 22783262