پلمپ دفاتر

1397/11/29
خرید فاکتور رسمی
بهار شجاعتی , تهران , 09902127298

1397/11/29
فروش فاکتور رسمی
بهار شجاعتی , تهران , 09902127298

1397/11/29
فاکتور معتبر
بهار شجاعتی , تهران , 09902127298

1397/11/29
صدور گواهی ارزش افزوده
بهار شجاعتی , تهران , 09902127298

1397/11/29
ارائه فاکتور رسمی خرید
بهار شجاعتی , تهران , 09902127298

1397/11/29
فاکتور رسمی با کد اقتصادی
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801

1397/11/29
ارائه فاکتور رسمی فروش
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801

1397/11/29
فروش فاکتور رسمی مورد تایید دارایی
بهار شجاعتی , تهران , 09928515601

1397/11/29
فاكتور واقعي از شركتهاي توليدي و بازرگاني
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801

1395/10/28
واگذاری سهام شرکت های رتبه دار
زهرا مصطفلو , تهران , 66121535