پیتزا

1398/05/17
ساندویچ ابوذر در یزد
اپراتور آگهی یزد , یزد , ۰۳۵۳۸۲۱۹۸۸۹

1395/10/22
پیتزا شهر
سعید نری میسا , تهران , 09169962298