کرمانشاه

1396/04/01
آموزش نرم افزار های تحلیل آماری spss
مجتمع آموزشی نخبگان , کرمانشاه , --

1396/04/01
کلاس های دست آزاد - راندو و اسکیس
مجتمع آموزشی نخبگان , کرمانشاه , --

1401/02/01
آموزش تعمیرات نرم افزار تلفن همراه
مجتمع آموزشی نخبگان , کرمانشاه , --

1398/01/28
حبوبات درجه 1 (فله)
علی مرادی , تهران , 09120038312