کنترل راه دور

کنترل راه دور وسایل برقی و ...

1395/10/18
کنترل پیامکی
محسن عبادی , تهران , 44386099

1395/10/20
ریموت رسیور 12 کانال
محسن عبادی , تهران , 02144386639

1395/10/23
کنترل لوازم برقی با تلفن
محسن عبادی , تهران , 02144386639

1395/11/03
فرستنده و گیرنده برد بالا
تک الکتریک , تهران , 02144386099

1395/11/03
ریموت رسیور 2 کانال مدل MG2 GFSK
تک الکتریک , تهران , 021443860991395/11/02
فرستنده گیرنده برد بلند 300 تا 1500 متر MG5
تک الکتریک , تهران , 02144386099

1395/11/02
کنترل راه دور 4 کانال با ریموت رادیویی
تک الکتریک , تهران , 02144386099

1395/10/29