خدمات :: خدمات پزشکی

دکتر محمد اسماعیلی متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات در زعفرانیه,منطقه 1

توان 4
  • تاریخ ثبت: 1398/02/17
  • بازدید: 80 بار

 دکتر محمد اسماعیلی متخصص جراحی مغز و

اعصاب و ستون فقرات در زعفرانیه,منطقه 1

دکتر محمد اسماعیلی ، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات 

 دکتر محمد اسماعیلی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

درمان غیر جراحی دیسک های کمر و گردن   09111357364

مدارج: عضو انجمن جراحان اعصاب آمریکا (AANS) ، دارای گواهینامه بین المللی

جراحی های ظریف ستون فقرات از اروپا (ISMISS) ، 09111357364

عضو انجمن بین المللی پزشکی ورزشی المپیک (IOC-MC) ، هیئت علمی

دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد از سالهای ۸۸ تا ۹۳

فعالیت ها : صدها عمل جراحی موفق برای تومورها و خونریزی های مغزی ،

اعمای جراحی باز و کم تهاجمی متعدد ستون فقرات کمری و گردنی

تزریق دیسکوژل برای درمان پارگی دیسک گردن در جوار دوست عزیز دکتر ظهرابی و

پروفسور احمد جراح اعصاب از کشور عمان  09111357364

درمان سردرد های مقاوم ، درمان تومورهای مغزی ، درمان خونریزی های مغزی ،

درمان سکته های مغزی ، درمان دیسک های کمر و گردن با

روش های جراحی باز و غیر جراحی 09111357364

تزریق دیسکوژل برای درمان دیسک پاره شده در گردن  neurosurgeon

 

پنج روش درمان میگرن

میگرن حملات شدید سردرد است که می تواند بین 4 تا 72 ساعت طول بکشد . این حمله اغلب با تهوع و استفراغ شدید ، حساسیت حاد به نور و صداها همراه است و در بعضی موارد با اختلال شناختی موقت و آلدوینیا ( حساسیت به لمس طبیعی و حس درد ) همراه است .

افراد مبتلا به میگرن ممکن است از دوران کودکی شروع به تجربه این حملات کنند و شیوع آن از سن 35 تا 39 سال خیلی افزایش پیدا کند . میگرن در زنان بیش از سه برابر شایع تر از مردان است و حملات نیز در زنان بیشتر است .

مطالعات متعدد ، میگرن مزمن را با کاهش کیفیت زندگی و سطح فعالیت های مختلف دخیل می داند . بنابراین ، چه گزینه های پیشگیری و درمان در دسترس افرادی است که با میگرن مواجه هستند ؟ در اینجا لیستی از پنج روش را قرار داده ایم که در ادامه بیشتر به توضیح آن ها خواهیم پرداخت .

 

1- نسخه داده شده ازسویپزشکوداروهایبدوننسخه

طیف وسیعی از داروهای بدون نسخه ( OTC ) وداروهایتجویزیبرایمدیریتمیگرناستفادهمیشود . اینداروهاشامل :

داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی ( NSAIDs ) : اینداروهایمعمول OTC (بدون نیاز به نسخه) شاملآسپیرین ( استیلسالیسیلیکاسید ) ،ایبوپروفن،دیکلوفناکوناپروکسنهستند . آنهادرمواردی که فرد مبتلا به میگرن هست ، به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند ، به طوری که بهآسانیقابلدسترسوارزانمیباشند،امااینداروهادرحملاتخفیفومتوسطموثرهستند .

تریپتان : اینهاآگونیستهایگیرندهسروتونینهستندکه،همانطورکهازنامش مشخص است گیرنده های فعال سروتونین را انتخاب می کنند . بعضی ها معتقدند سطح پایین سروتونین یکی از دلایل حملات میگرنی است . گاهی اوقات این دارو برای تنظیم اختلال در این حالت تجویز می شوند اما در همه موارد موثر نیستند . 

ارگوتامین : این یک ماده شیمیایی است که می تواند سریعا باعث تسکین درد شود . این دارو معمولا برای افرادی که به ندرت میگرن را تجربه می کنند و یا حملات آنها به مدت طولانی ادامه دارد ، تجویز می شود . ارگوتامین یک باعث ایجاد فشار در  رگهایخونیمیشود. بههمینترتیب،میتواند عوارض جانبی قلبی عروقی ناخوشایندی داشته باشد ، بنابراین به افرادی که زیاد حملات میگرن را تجربه می کنند ، توصیه نمی شود .

دارو های ضد تهوع : ازآنجاییکهتهوعواستفراغشدیددربیشترافرادمبتلابهمیگرناتفاقمیافتد،عواملضدتهوعیاداروهاییکهبرای کاهش تهوع مناسب هستند ، اغلب تجویز می شوند .

متخصصان توصیه می کنند که داروهایی که برای از بین بردن میگرن مورد استفاده قرار می گیرند "باید پس از آغاز [حمله]" استفاده کرد تا اثر بخشی آن را به حداکثر رساند .

2- مکمل های غذایی

مکمل ها اغلب برای جلوگیری از میگرن استفاده می شوند ، به ویژه از آنجا که آنها به راحتی در دسترس هستند و عوارض جانبی زیادی را به عنوان داروهای سنتی ندارند .

برخی از مکمل هایی که برای کمک به میگرن یافتمیشوندعبارتنداز :

کوآنزیم Q10 : بهنظرمیرسدکوآنزیم Q10، همراه با سایر داروهای پیشگیرانه ، در کاهش شدت و فراوانی حملات میگرنی موثر باشد .

ریبوفلاوین یا ویتامین B-2 : تحقیقات اخیر نشان می دهد که این مکمل غذایی می تواند به عنوان عامل عصبی حفاظت کننده عمل کند و از عملکرد مغز و ساختار مغز محافظت کند و می تواند در کاهش سردرد موثر باشد .

منیزیم : اینمادهمعدنیدربسیاریازفرآیندهایکهدربدنرخمیدهد،نقشکلیدیایفامی کند ، از جمله متابولیسم و تنظیم فشار خون . برخی مطالعات نشان می دهد که انواع مختلف مکمل منیزیم در کاهش شدت و فراوانی میگرن مفید هستند ، اگرچه همه محققان موافق نیستند . 

ملاتونین : این یک هورمون است که حالت های خواب و بیداری در حیوانات را تنظیم می کند و دربرابراسترساکسیداتیو - کهیکفرآینداستکهمیتواندبهآسیبومرگسلولیدرگیاهانمنجرشودحالتحفاظتیدارد . برخیتحقیقاتنشانمیدهدکهاینمادهمیتوانددرپیشگیریازمیگرن موثر باشد و می تواند مفید تر از سایر داروهای پیشگیرانه باشد زیرا عوارض جانبی کمتری دارد .

Butterbur : اینبهعصارههایریشهگیاه Butterbur (Petasites hybridus)، که در اروپا و برخی از مناطق آمریکای شمالی و آسیا رشد می کند ، گفته می شود . تعدادی از مطالعات نشان می دهد که Butterbur درجلوگیریازمیگرنموثراست،امابرخیازمتخصصانعقیدهدارندکهازاینمکملغذاییبایدبااحتیاطمصرفشود .

 

3- مدیتیشن

طبق گزارشات پزشکی امروز ، مدیتیشن بطور فزاینده ای به عنوان راهی برای از بین بردن استرس و درد شناخته شده است . تحقیقات نشان می دهد که مدیتیشن ( مراقبه معنوی )میتواندتحملدردرادرمورد میگرن بهبودبخشد .

4- طب سوزنی

مطالعات نشان می دهد که طب سوزنی می تواند درمان جایگزین برای درد مزمن باشد . مقاله اخیر منتشر شده در JAMA نشان داد که طب سوزنی می تواند میزان و شدت میگرن راکههمراهاختلالاتبینایییااختلالشناختیموقتاست،کاهشدهد .

از این درمان می توان به عنوان اولین روش درمانی برای افرادی که خواهان روشی بدون استفاده از مواد شیمیایی و دارو هستند ، بهره برد .

5- روش های نوین

درمان نورومدولاسیون (  Neuromodulation ) با تحریک مغز یااعصابستونفقراتبرایتحریک و یا سرکوب عملکرد های مختلف سیستم عصبی مرکزی عمل می کند . گاهی اوقات ، محرک ها با استفاده از دستگاه های خاصی اعمال می شوند .

این نوع درمان اغلب برای درمان بیماری های مزمن است که باعث درد شدید یا تشنج می شود .

  روش دیگرTMS است که مخفف شده عبارت "Transcranial Magnetic Stimulation" به   معنای تحریک مغناطیسی فرا    جمجمه ای می باشد و به روشی   غیر تهاجمی جهت تحریک مغز اطلاق می شود که بر اساس القای   الکترومغناطیسی توسط یک سیم پیچ عایق صورت     می گیرد.  این سیم پیج (Coil) روی اسکالپ (پوست سر) و در نقطه ای     منطبق برناحیه ای از مغز که در ایجاد علایم روان پزشکییا عصبی دخیل     هستند قرار می  گیرد. کویل، پالس های مغناطیسی کوتاه   مدتی ایجاد می کند که از لحاظ نوع و قدرت مشابه دستگاه   تصویربرداریMRI است. هر     پالس مغناطیسی به سهولت و  بدون درد،   از پوست سر و استخوان و پرده های مغز گذشته و به نورون های عصبی می رسد و باعث فعالیت کوتاه مدت     نورون   های عصبی   مربوطه می گردد.  چنانچه پالس ها بصورت متوالی و به سرعت تجویز شدند تحت عنوان repetitive TMSیاrTMSنامیده شده که قادر به ایجاد تغییرات    پایدارتری در فعالیت مغزی می باشد.

 

 

لینک :https://www.instagram.com/dr_m_esmaeili_neurosurgeon/

   


مشخصات آگهی دهنده

نام
زیبا حسینی
ایمیل
تلفن
09111357364
انقضا
1398/04/26
بروزرسانی
1398/02/29
موقعیت
تهران
آدرس
زعفرانیه
مشاهده تمام آگهی های زیبا حسینی

عکسهای دیگر این آگهی:

برای مشاهده بهتر، روی عکس مورد نظر کلیک کنید.

ارسال پیام به آگهی دهنده (زیبا حسینی)

ارسال نظر برای آگهی دکتر محمد اسماعیلی متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات در زعفرانیه,منطقه 1

Captcha image

آخرین آگهی های خدمات پزشکی
1397/12/02
تزریقات سرم در تهران
10

تزریقات سرم در تهران

رها / تلفن: 02122735027

1397/09/25
خدمات و فروش تخصصی عینک طبی و آفتابی در تنکابن
6

چشمان شما با ما در امنیت است .

نمایندگی پیام اول مازندران / تلفن: 01154212125

1398/02/17
دکتر محمد اسماعیلی متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات در زعفرانیه,منطقه 1
4

دکتر محمد اسماعیلی ، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات درمان غیر جراحی دیسک های کمر و گردن دارای گواهینامه بین المللی جراحی های ظریف ستون فقرات از اروپا (ISMISS) ، 09111357364

زیبا حسینی / تلفن: 09111357364

1397/05/09
بادی رپ
4

فروش بادی رپ در تهران

فروزان زیرک / تلفن: 09128012630

1397/05/06
بهترین متخصص زنان و زایمان در تهران
4

پروفسور فریبا الماسی متخصص زنان،زایمان و نازایی (متخصص بیماریهای زنان, زایمان و نازایی)

داداشی / تلفن: 66583489

1397/04/26
فیزیوتراپی نسیم سلامت در شهرک گلستان,منطقه 22
4

مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات فیزیوتراپی در محله شهرک گلستان , منطقه 22

بهار شجاعتی / تلفن: 02144765733

1397/10/09
طب سنتی و حجامت در خوزستان
3

طب سنتی و حجامت در خوزستان

a@gholami / تلفن: ۰۶۱۵۲۴۲۰۷۸۰

1397/11/28
متخصص ریشه , پروتز و زیبایی
3

دکتر کیوان سهامی متخصص ریشه , پروتز و زیبایی 09367981229

نازک محمدی / تلفن: 09367981229

1397/08/23
بهترین متخصص قلب و عروق در شرق تهران
3

بهترین متخصص قلب و عروق در شرق تهران

داداشی / تلفن: 33342792

1398/01/21
فیزیوتراپی ام اس در تهران
2

انجام فیزیوتراپی در بیماران ام اس

اپراتور پیام اول / تلفن: 09105001656

1398/01/21
ماساژ درمانی,مراکز ماساژ درمانی,کلینیک ماساژ درمانی,ماساژ در منزل
2

انجام فیزیوتراپی با هدف آزاد سازی گرفتگی های عضلانی

اپراتور پیام اول / تلفن: 09105001656

1398/01/21
فیزیوتراپی در سرگیجه وضعیتی
2

انجام فیزیوتراپی در بیمارانی که دچار سرگیجه وضعیتی

اپراتور پیام اول / تلفن: 09105001656

1398/01/19
فیزیوتراپی پارکینسون در تهران
2

انجام فیزیوتراپی در منزل برای درمان بیماری پارکینسون

اپراتور پیام اول / تلفن: 09105001656

1398/01/19
فیزیوتراپی در شکستگی ها
2

انجام فیزیوتراپی در منزل برای درمان انواع شکستگی ها

اپراتور پیام اول / تلفن: 09105001656

1397/07/25
فیزیوتراپی در منزل غرب تهران
2

فیزیوتراپی در منزل غرب تهران 09128332821 دکتر حامد احمدی گل

داداشی / تلفن: 09128332821

1397/11/01
کاردرمانی در نواب، کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
2

کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش، مجهزترین کاردرمانی در نواب آماده ارائه خدمات به مشتریان می باشد.

بهار شجاعتی / تلفن: 02166940832

1397/11/01
فیزیوتراپی در غرب تهران،فیزیوتراپی شایسته
2

فیزیوتراپی شایسته درغرب تهران به عنوان مجهزترین فیزیوتراپی در غرب تهران آماده عقد قرارداد با تیم های ورزشی و باشگاه های ورزشی می باشد.

بهار شجاعتی / تلفن: 02144018802

1397/10/19
فیزیوتراپی در صادقیه،کلینیک فیزیوتراپی شایسته
2

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی شایسته،مجهز به کاملترین و مدرن ترین دستگاههای دنیا لیزرپرتوان، مگنت تراپی، شاک ویو تراپی،تکارتراپی و ارائه خدمات تخصصی فیزیوتراپی، فیزیوتراپی ورزشی از جمله درمان آسیب های ورزشی، ارتوپدی، عصبی و زنان و درمان با بیوفیدبک در منطقه صادقیه مشغول به فعالیت می باشد.

بهار شجاعتی / تلفن: 02144033514

1397/04/30
دکترروشنی متخصص چشم در ستارخان ,منطقه 2
2

خانم دکتر مریم روشنی (جراح و متخصص بیماری های چشم ) دارای بورد تخصصی در محدوده ستارخان * معاینات چشمی و تجویز عینک و لنز ولنزهای تماسی طبی و زیبایی و*معاینه چشم به لحاظ درگیری در بیماری های دیابتی

زیبا حسینی / تلفن: 26741508

1397/04/24
مرکز بازتوانی قلبی در شمال تهران
2

باز توانی قلبی احتمال سکته را حداقا تا 30 درصد در خود و عزیزانتان کاهش دهید. 22438038 و 22408043

فروزان زیرک / تلفن:  22438038

1397/05/14
مرکز لیزر موهای زائد در پیروزی
2

مرکز لیزر موهای زائد مینیاتور واقع در پیروزی روزهای زوج از ساعت 16 الی 19 اماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد 02133316820

فروزان زیرک / تلفن: 02133316820

1397/06/03
فروش ویژه محصولات نیوشا در تهران 
2

فروش ویژه محصولات نیوشا در تهران 

رها / تلفن: 09195372148

1397/04/17
کلینیک فیزیوتراپی در شهرک گلستان,منطقه 22
2

فیزیوتراپی در منزل و كلینیك فیزیوتراپیست در محله شهرک گلستان , منطقه 22

اپراتور پیام اول / تلفن: 021-44736044

1397/12/27
بهترین جراح پلاستیک در تهران
1

بهترین جراح پلاستیک در تهران 88870981 بهترین فوق تخصص جراحي پلاستيك و زيبايي(دكتر حسين اكبري)

داداشی / تلفن: 02188870981

1397/12/20
متخصص طب سوزنی در پاسداران
1

متخصص طب سوزنی در پاسداران ۰۹۱۲۲۲۷۰۲۲۸-۰۹۱۲۴۰۱۴۴۲۸

a@gholami / تلفن: ۰۹۱۲۴۰۱۴۴۲۸

1398/02/14
دکتر مهیار فصیحی فوق تخصص اورولوژی در مشیریه,منطقه 15
1

فوق تخصص ارولوژی و اندویورولوژی در محله مشیریه,منطقه 15 ( 33465385 ) بهترین دکتر جراحی کلیه و سنگ شکن در مشیریه , متخصص اورولوژی ، جراحی کلیه و مجاری اداری و تناسلی 33465385

زیبا حسینی / تلفن: 33465385

1398/01/19
بهترین دکتر جراحی کلیه و سنگ شکن در مشیریه,منطقه 15
1

دکتر مهیار فصیحی فوق تخصص جراحی کلیه و سنگ شکن در مشیریه,منطقه 15 دوره تکمیلی فوق تخصصی ناباروری در مرکز ناباروری رویان و دکتر فصیحی دکتر جراحی لیزر و آندوسکوپی بیماری های پروستات ناباروری و ناتوانی جنسی در مشیریه

زیبا حسینی / تلفن: 33465385

1397/11/09
قیمت ساخت دست دندان مصنوعی
1

ساخت دست دندان مصنوعی در تهران 02166570175 - 02166570176

فروزان زیرک / تلفن: 02166570175

1397/11/23
بهترین جراح سینه در تهران
1

بهترین جراح سینه در تهران 02188886395 دکتر حسین اکبری

داداشی / تلفن: 02188886395

1397/08/29
طب سنتی سوزنی دکتر مرتضی طبسی در شهرک راه آهن,منطقه 22
1

طب سنتی سوزنی دکتر مرتضی طبسی در شهرک راه آهن,منطقه 22 بهترین طب سنتی سوزنی در شهرک راه آهن و تنها مرکز تخصصی طب سوزنی و طب سنتی منطقه۲۲، که در آن خدمات زالو و حجامت و طب سوزنی با امکانات تخصصی و بهداشتی در شهرک گلستان انجام می پذیرد حجامت اصولی ، طب سوزنی ، حجامت زالو ، حجامت زالو پزشکی ، زیبایی توسط زالو ، برای انجام خدمات با وقت قبلی در خدمت شما خواهیم بود ۰۲۱۴۴۷۰۶۴۵۵ ۰۹۱۲۳۹۰۸۹۰۶ ۴۴۷۲۸۲۰۲

زیبا حسینی / تلفن: 44706455

1397/11/17
بهترین جراح پلک در تهران
1

بهترین جراح پلک در تهران ۸۸۸۷۰۹۸۱ دکتر حسین اکبری

داداشی / تلفن: 02188870981

1397/11/12
متخصص گوش در شهریار
1

جراحی گوش،حلق،بینی ،سر و گردن در شهریار

اپراتور پیام اول / تلفن: 09363118175

1397/11/17
مرکز درمانی مازندران
1

خدمات پرستاری ،پزشکی ، فیزیوتراپی ، روانشناسی و ... در مازندران

اپراتور پیام اول / تلفن: 44233735

1397/11/28
فیزیوتراپی در شرق تهران,منطقه14
1

درمان کلیه دردها و درمان زخم ها درپیروزی, منطقه 14

اپراتور پیام اول / تلفن: 021-33359308

1397/11/30
دکتر قاسم زاده روانپزشک ظفر,مرکز مشاوره در ظفر,منطقه 3
1

روان کار و درمانگر کوتاه مدت در ظفرمنطقه 3

اپراتور پیام اول / تلفن: 09059101647

1397/12/11
تولید تجهیزات آزمایشگاهی
1

شرکت ارمغان طب ایرانیان تولیدکننده تجهیزات ازمایشگاهی 09120874147 برترین برندهای تولید داخل و وارداتی

نازک محمدی / تلفن: 02155428993

1397/12/02
فوق تخصص نوزادان در شهرک گلستان
1

فوق تخصص نوزادان در شهرک گلستان

رها / تلفن: 02144743615

1397/12/02
فوق تخصص نوزادان در غرب تهران
1

فوق تخصص نوزادان در غرب تهران

رها / تلفن: 02144743615

1397/12/02
متخصص اطفال خوب در غرب تهران
1

متخصص اطفال خوب در غرب تهران

رها / تلفن: 02144743615

1397/12/02
بهترین متخصص اطفال شهرک گلستان
1

بهترین متخصص اطفال شهرک گلستان 

رها / تلفن: 02144743615

آگهی های خدمات
1397/08/28
قالیشویی در آریاشهر,قالیشویی در سراسر تهران
16

قالیشویی در آریاشهر,قالیشویی در سراسر تهران

سحر یوسفی / تلفن: 02144287126

1398/02/19
تولید و طراحی تیزرهای تبلیغاتی
15

تولید و طراحی تیزرهای تبلیغاتی

ن مقدم / تلفن: 02144386106

1398/01/26
دوخت کت و شلوار مردانه در قزوین
15

09125021523 خیاطی سپهر با بیش از 20 سال سابقه مفتخر است محصولات خود را در سطح سرزمین پهناور ایران و به ویژه در شهر زیبای قزوین به هموطنان عزیز ارائه نماید.

بهار شجاعتی / تلفن: 09125021523

1397/03/27
قالیشویی امیدان در قیطریه
14

بهترین قالیشویی و رفوگری امیدان در قیطریه,منطقه 1 و دارای مجوز رسمی از اتحادیه قالیشویان تلفن ما را از 118 بخواهید و مزایای سپردن خدمات در قالیشویی امیدان ■ عضو رسمی و معتبر اتحادیه در قالیشویی امیدان■ ارائه مشاوره و بازدید رایگان ، کارشناسی در محل در قالیشویی امیدان■ ارائه ی خدمات حتی در ایام تعطیل در قالیشویی امیدان■ آبکشی کاملا بهداشتی و اسلامی در قالیشویی امیدان ■ شستشو با دستگاه های تمام اتوماتیک در قالیشویی امیدان■ تحویل فرش ها به صورت لول شده و ■ شستشوی مبل و موکت در محل فرش های کرک،

زیبا حسینی / تلفن: 77337090

1398/01/26
دوخت کت و شلوار مردانه در یزد
11

09125021523 خیاطی سپهر با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، در زمینه طراحی و تولید پوشاک رسمی آقایان دوخت کت و شلوار مردانه در یزد، مفتخر است محصولات خود را در سطح سرزمین پهناور ایران و به ویژه در شهر زیبای یزد به هموطنان عزیز ارائه نماید.

بهار شجاعتی / تلفن: 09125021523

1397/11/29
فاکتور معتبر
10

09210182157 فاکتور رسمی نو آوران ارائه دهنده خرید و فروش فاکتور رسمی اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای مورد تایید دارایی و کارخانجات و تولیدی ها،فاکتور خرید فاکتور فروش پیش فاکتور،صورت مالی با گزارش حسابرسی،ارائه وفروش کد اقتصادی صدور گواهی ارزش افزوده،پلمپ دفاتر،ارایه کلیه خدمات در زمینه اخذ و فروش کارت بازرگانی به صورت شخصی و ضرکتی به همراه وکالت نامه رسمی،ثبت شرکت -ثیت صورت جلسه- روزنامه رسمی- تنظیم اساسنامه و شرکتها،تنظیم گزارشات فصلی و ارائه کلیه امور مالیاتی،صدور پیش فاکتور

بهار شجاعتی / تلفن: 09210182157

1397/11/29
خرید فاکتور رسمی
10

09210182157 فاکتور رسمی نو آوران ارائه دهنده خرید و فروش فاکتور رسمی اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای مورد تایید دارایی و کارخانجات و تولیدی ها،فاکتور خرید فاکتور فروش پیش فاکتور،صورت مالی با گزارش حسابرسی،ارائه وفروش کد اقتصادی صدور گواهی ارزش افزوده،پلمپ دفاتر،ارایه کلیه خدمات در زمینه اخذ و فروش کارت بازرگانی به صورت شخصی و ضرکتی به همراه وکالت نامه رسمی،ثبت شرکت -ثیت صورت جلسه- روزنامه رسمی- تنظیم اساسنامه و شرکتها،تنظیم گزارشات فصلی و ارائه کلیه امور مالیاتی،صدور پیش فاکتور

بهار شجاعتی / تلفن: 09210182157

1397/11/29
ارائه فاکتور رسمی فروش
10

09210182157 فاکتور رسمی نو آوران ارائه دهنده خرید و فروش فاکتور رسمی اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای مورد تایید دارایی و کارخانجات و تولیدی ها،فاکتور خرید فاکتور فروش پیش فاکتور،صورت مالی با گزارش حسابرسی،ارائه وفروش کد اقتصادی صدور گواهی ارزش افزوده،پلمپ دفاتر،ارایه کلیه خدمات در زمینه اخذ و فروش کارت بازرگانی به صورت شخصی و ضرکتی به همراه وکالت نامه رسمی،ثبت شرکت -ثیت صورت جلسه- روزنامه رسمی- تنظیم اساسنامه و شرکتها،تنظیم گزارشات فصلی و ارائه کلیه امور مالیاتی،صدور پیش فاکتور

بهار شجاعتی / تلفن: 09210182157

1397/11/29
فروش فاکتور رسمی مورد تایید دارایی
10

09210182157 فاکتور رسمی نو آوران ارائه دهنده خرید و فروش فاکتور رسمی اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای مورد تایید دارایی و کارخانجات و تولیدی ها،فاکتور خرید فاکتور فروش پیش فاکتور،صورت مالی با گزارش حسابرسی،ارائه وفروش کد اقتصادی صدور گواهی ارزش افزوده،پلمپ دفاتر،ارایه کلیه خدمات در زمینه اخذ و فروش کارت بازرگانی به صورت شخصی و ضرکتی به همراه وکالت نامه رسمی،ثبت شرکت -ثیت صورت جلسه- روزنامه رسمی- تنظیم اساسنامه و شرکتها،تنظیم گزارشات فصلی و ارائه کلیه امور مالیاتی،صدور پیش فاکتور

بهار شجاعتی / تلفن: 09210182157

1397/11/29
صدور گواهی ارزش افزوده
10

09210182157 فاکتور رسمی نو آوران ارائه دهنده خرید و فروش فاکتور رسمی اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای مورد تایید دارایی و کارخانجات و تولیدی ها،فاکتور خرید فاکتور فروش پیش فاکتور،صورت مالی با گزارش حسابرسی،ارائه وفروش کد اقتصادی صدور گواهی ارزش افزوده،پلمپ دفاتر،ارایه کلیه خدمات در زمینه اخذ و فروش کارت بازرگانی به صورت شخصی و ضرکتی به همراه وکالت نامه رسمی،ثبت شرکت -ثیت صورت جلسه- روزنامه رسمی- تنظیم اساسنامه و شرکتها،تنظیم گزارشات فصلی و ارائه کلیه امور مالیاتی،صدور پیش فاکتور

بهار شجاعتی / تلفن: 09210182157

1397/11/29
فاكتور واقعي از شركتهاي توليدي و بازرگاني
10

09210182157 فاکتور رسمی نو آوران ارائه دهنده خرید و فروش فاکتور رسمی اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای مورد تایید دارایی و کارخانجات و تولیدی ها،فاکتور خرید فاکتور فروش پیش فاکتور،صورت مالی با گزارش حسابرسی،ارائه وفروش کد اقتصادی صدور گواهی ارزش افزوده،پلمپ دفاتر،ارایه کلیه خدمات در زمینه اخذ و فروش کارت بازرگانی به صورت شخصی و ضرکتی به همراه وکالت نامه رسمی،ثبت شرکت -ثیت صورت جلسه- روزنامه رسمی- تنظیم اساسنامه و شرکتها،تنظیم گزارشات فصلی و ارائه کلیه امور مالیاتی،صدور پیش فاکتور

بهار شجاعتی / تلفن: 09902127298

1397/11/29
ارائه فاکتور رسمی خرید
10

09210182157 فاکتور رسمی نو آوران ارائه دهنده خرید و فروش فاکتور رسمی اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای مورد تایید دارایی و کارخانجات و تولیدی ها،فاکتور خرید فاکتور فروش پیش فاکتور،صورت مالی با گزارش حسابرسی،ارائه وفروش کد اقتصادی صدور گواهی ارزش افزوده،پلمپ دفاتر،ارایه کلیه خدمات در زمینه اخذ و فروش کارت بازرگانی به صورت شخصی و ضرکتی به همراه وکالت نامه رسمی،ثبت شرکت -ثیت صورت جلسه- روزنامه رسمی- تنظیم اساسنامه و شرکتها،تنظیم گزارشات فصلی و ارائه کلیه امور مالیاتی،صدور پیش فاکتور

بهار شجاعتی / تلفن: 09210182157

1397/11/29
فاکتور رسمی با کد اقتصادی
10

09210182157 فاکتور رسمی نو آوران ارائه دهنده خرید و فروش فاکتور رسمی اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای مورد تایید دارایی و کارخانجات و تولیدی ها،فاکتور خرید فاکتور فروش پیش فاکتور،صورت مالی با گزارش حسابرسی،ارائه وفروش کد اقتصادی صدور گواهی ارزش افزوده،پلمپ دفاتر،ارایه کلیه خدمات در زمینه اخذ و فروش کارت بازرگانی به صورت شخصی و ضرکتی به همراه وکالت نامه رسمی،ثبت شرکت -ثیت صورت جلسه- روزنامه رسمی- تنظیم اساسنامه و شرکتها،تنظیم گزارشات فصلی و ارائه کلیه امور مالیاتی،صدور پیش فاکتور

بهار شجاعتی / تلفن: 09902127298

1397/04/24
لوکس ترین دفتر ازدواج شریعتی
10

لوکس ترین دفتر ازدواج شریعتی

a@gholami / تلفن: 77643705-77643689

1397/11/19
قالیشویی فارسی سرویس دهی در شریعتی
10

قالیشویی فارسی ارائه دهنده خدمات قالیشویی در شریعتی 02122646472 و 02122649477

فروزان زیرک / تلفن: 02122646472

1397/11/18
قالیشویی فارسی سرویس دهی در حکیمیه
10

قالیشویی فارسی سرویس دهی در حکیمیه 02122646472 و 02122649477

فروزان زیرک / تلفن: 02122646472

1397/11/19
قالیشویی فارسی سرویس دهی در نیروهوایی
10

قالیشویی فارسی سرویس دهی در نیروهوایی 02177336000 و 02133314517

فروزان زیرک / تلفن: 02177336000

1397/11/20
قالیشویی فارسی سرویس دهی در شرق تهران
10

قالیشویی فارسی ارائه دهنده خدمات قالیشویی در شرق تهران 02177336000 و 02133314517

فروزان زیرک / تلفن: 02177336000

1397/11/20
قالیشویی فارسی سرویس دهی در کامرانیه
10

کارخانه قالیشویی فارسی ارائه دهنده خدمات قالیشویی در کامرانیه 02122646472 و 02122649477

فروزان زیرک / تلفن: 02122646472

1397/11/20
قالیشویی فارسی در سرویس دهی در لویزان
10

قالیشویی فارسی ارائه دهنده خدمات قالیشویی در لویزان 02177336000 و 02133314517

فروزان زیرک / تلفن: 02177336000