خدمات پزشکی :: متخصص مغز و اعصاب

دکتر محمد اسماعیلی متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات در زعفرانیه,منطقه 1

 دکتر محمد اسماعیلی متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات در زعفرانیه,منطقه 1
  • تاریخ ثبت: 1398/02/17
  • بازدید: 3440 بار

 دکتر محمد اسماعیلی متخصص جراحی مغز و

اعصاب و ستون فقرات در زعفرانیه,منطقه 1

دکتر محمد اسماعیلی ، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات 

 دکتر محمد اسماعیلی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

درمان غیر جراحی دیسک های کمر و گردن   09111357364

مدارج: عضو انجمن جراحان اعصاب آمریکا (AANS) ، دارای گواهینامه بین المللی

جراحی های ظریف ستون فقرات از اروپا (ISMISS) ، 09111357364

عضو انجمن بین المللی پزشکی ورزشی المپیک (IOC-MC) ، هیئت علمی

دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد از سالهای ۸۸ تا ۹۳

فعالیت ها : صدها عمل جراحی موفق برای تومورها و خونریزی های مغزی ،

اعمای جراحی باز و کم تهاجمی متعدد ستون فقرات کمری و گردنی

تزریق دیسکوژل برای درمان پارگی دیسک گردن در جوار دوست عزیز دکتر ظهرابی و

پروفسور احمد جراح اعصاب از کشور عمان  09111357364

درمان سردرد های مقاوم ، درمان تومورهای مغزی ، درمان خونریزی های مغزی ،

درمان سکته های مغزی ، درمان دیسک های کمر و گردن با

روش های جراحی باز و غیر جراحی 09111357364

تزریق دیسکوژل برای درمان دیسک پاره شده در گردن  neurosurgeon

 

پنج روش درمان میگرن

میگرن حملات شدید سردرد است که می تواند بین 4 تا 72 ساعت طول بکشد . این حمله اغلب با تهوع و استفراغ شدید ، حساسیت حاد به نور و صداها همراه است و در بعضی موارد با اختلال شناختی موقت و آلدوینیا ( حساسیت به لمس طبیعی و حس درد ) همراه است .

افراد مبتلا به میگرن ممکن است از دوران کودکی شروع به تجربه این حملات کنند و شیوع آن از سن 35 تا 39 سال خیلی افزایش پیدا کند . میگرن در زنان بیش از سه برابر شایع تر از مردان است و حملات نیز در زنان بیشتر است .

مطالعات متعدد ، میگرن مزمن را با کاهش کیفیت زندگی و سطح فعالیت های مختلف دخیل می داند . بنابراین ، چه گزینه های پیشگیری و درمان در دسترس افرادی است که با میگرن مواجه هستند ؟ در اینجا لیستی از پنج روش را قرار داده ایم که در ادامه بیشتر به توضیح آن ها خواهیم پرداخت .

 

1- نسخه داده شده ازسویپزشکوداروهایبدوننسخه

طیف وسیعی از داروهای بدون نسخه ( OTC ) وداروهایتجویزیبرایمدیریتمیگرناستفادهمیشود . اینداروهاشامل :

داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی ( NSAIDs ) : اینداروهایمعمول OTC (بدون نیاز به نسخه) شاملآسپیرین ( استیلسالیسیلیکاسید ) ،ایبوپروفن،دیکلوفناکوناپروکسنهستند . آنهادرمواردی که فرد مبتلا به میگرن هست ، به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند ، به طوری که بهآسانیقابلدسترسوارزانمیباشند،امااینداروهادرحملاتخفیفومتوسطموثرهستند .

تریپتان : اینهاآگونیستهایگیرندهسروتونینهستندکه،همانطورکهازنامش مشخص است گیرنده های فعال سروتونین را انتخاب می کنند . بعضی ها معتقدند سطح پایین سروتونین یکی از دلایل حملات میگرنی است . گاهی اوقات این دارو برای تنظیم اختلال در این حالت تجویز می شوند اما در همه موارد موثر نیستند . 

ارگوتامین : این یک ماده شیمیایی است که می تواند سریعا باعث تسکین درد شود . این دارو معمولا برای افرادی که به ندرت میگرن را تجربه می کنند و یا حملات آنها به مدت طولانی ادامه دارد ، تجویز می شود . ارگوتامین یک باعث ایجاد فشار در  رگهایخونیمیشود. بههمینترتیب،میتواند عوارض جانبی قلبی عروقی ناخوشایندی داشته باشد ، بنابراین به افرادی که زیاد حملات میگرن را تجربه می کنند ، توصیه نمی شود .

دارو های ضد تهوع : ازآنجاییکهتهوعواستفراغشدیددربیشترافرادمبتلابهمیگرناتفاقمیافتد،عواملضدتهوعیاداروهاییکهبرای کاهش تهوع مناسب هستند ، اغلب تجویز می شوند .

متخصصان توصیه می کنند که داروهایی که برای از بین بردن میگرن مورد استفاده قرار می گیرند "باید پس از آغاز [حمله]" استفاده کرد تا اثر بخشی آن را به حداکثر رساند .

2- مکمل های غذایی

مکمل ها اغلب برای جلوگیری از میگرن استفاده می شوند ، به ویژه از آنجا که آنها به راحتی در دسترس هستند و عوارض جانبی زیادی را به عنوان داروهای سنتی ندارند .

برخی از مکمل هایی که برای کمک به میگرن یافتمیشوندعبارتنداز :

کوآنزیم Q10 : بهنظرمیرسدکوآنزیم Q10، همراه با سایر داروهای پیشگیرانه ، در کاهش شدت و فراوانی حملات میگرنی موثر باشد .

ریبوفلاوین یا ویتامین B-2 : تحقیقات اخیر نشان می دهد که این مکمل غذایی می تواند به عنوان عامل عصبی حفاظت کننده عمل کند و از عملکرد مغز و ساختار مغز محافظت کند و می تواند در کاهش سردرد موثر باشد .

منیزیم : اینمادهمعدنیدربسیاریازفرآیندهایکهدربدنرخمیدهد،نقشکلیدیایفامی کند ، از جمله متابولیسم و تنظیم فشار خون . برخی مطالعات نشان می دهد که انواع مختلف مکمل منیزیم در کاهش شدت و فراوانی میگرن مفید هستند ، اگرچه همه محققان موافق نیستند . 

ملاتونین : این یک هورمون است که حالت های خواب و بیداری در حیوانات را تنظیم می کند و دربرابراسترساکسیداتیو - کهیکفرآینداستکهمیتواندبهآسیبومرگسلولیدرگیاهانمنجرشودحالتحفاظتیدارد . برخیتحقیقاتنشانمیدهدکهاینمادهمیتوانددرپیشگیریازمیگرن موثر باشد و می تواند مفید تر از سایر داروهای پیشگیرانه باشد زیرا عوارض جانبی کمتری دارد .

Butterbur : اینبهعصارههایریشهگیاه Butterbur (Petasites hybridus)، که در اروپا و برخی از مناطق آمریکای شمالی و آسیا رشد می کند ، گفته می شود . تعدادی از مطالعات نشان می دهد که Butterbur درجلوگیریازمیگرنموثراست،امابرخیازمتخصصانعقیدهدارندکهازاینمکملغذاییبایدبااحتیاطمصرفشود .

 

3- مدیتیشن

طبق گزارشات پزشکی امروز ، مدیتیشن بطور فزاینده ای به عنوان راهی برای از بین بردن استرس و درد شناخته شده است . تحقیقات نشان می دهد که مدیتیشن ( مراقبه معنوی )میتواندتحملدردرادرمورد میگرن بهبودبخشد .

4- طب سوزنی

مطالعات نشان می دهد که طب سوزنی می تواند درمان جایگزین برای درد مزمن باشد . مقاله اخیر منتشر شده در JAMA نشان داد که طب سوزنی می تواند میزان و شدت میگرن راکههمراهاختلالاتبینایییااختلالشناختیموقتاست،کاهشدهد .

از این درمان می توان به عنوان اولین روش درمانی برای افرادی که خواهان روشی بدون استفاده از مواد شیمیایی و دارو هستند ، بهره برد .

5- روش های نوین

درمان نورومدولاسیون (  Neuromodulation ) با تحریک مغز یااعصابستونفقراتبرایتحریک و یا سرکوب عملکرد های مختلف سیستم عصبی مرکزی عمل می کند . گاهی اوقات ، محرک ها با استفاده از دستگاه های خاصی اعمال می شوند .

این نوع درمان اغلب برای درمان بیماری های مزمن است که باعث درد شدید یا تشنج می شود .

  روش دیگرTMS است که مخفف شده عبارت "Transcranial Magnetic Stimulation" به   معنای تحریک مغناطیسی فرا    جمجمه ای می باشد و به روشی   غیر تهاجمی جهت تحریک مغز اطلاق می شود که بر اساس القای   الکترومغناطیسی توسط یک سیم پیچ عایق صورت     می گیرد.  این سیم پیج (Coil) روی اسکالپ (پوست سر) و در نقطه ای     منطبق برناحیه ای از مغز که در ایجاد علایم روان پزشکییا عصبی دخیل     هستند قرار می  گیرد. کویل، پالس های مغناطیسی کوتاه   مدتی ایجاد می کند که از لحاظ نوع و قدرت مشابه دستگاه   تصویربرداریMRI است. هر     پالس مغناطیسی به سهولت و  بدون درد،   از پوست سر و استخوان و پرده های مغز گذشته و به نورون های عصبی می رسد و باعث فعالیت کوتاه مدت     نورون   های عصبی   مربوطه می گردد.  چنانچه پالس ها بصورت متوالی و به سرعت تجویز شدند تحت عنوان repetitive TMSیاrTMSنامیده شده که قادر به ایجاد تغییرات    پایدارتری در فعالیت مغزی می باشد.

 

 

   


مشخصات آگهی دهنده

نام
زیبا حسینی
ایمیل
تلفن
09111357364
انقضا
1402/03/15
بروزرسانی
1399/10/14
موقعیت
تهران
آدرس
زعفرانیه
مشاهده تمام آگهی های زیبا حسینی

عکسهای دیگر این آگهی:

برای مشاهده بهتر، روی عکس مورد نظر کلیک کنید.

ارسال پیام به آگهی دهنده (زیبا حسینی)

ارسال نظر برای آگهی دکتر محمد اسماعیلی متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات در زعفرانیه,منطقه 1

Captcha image

آخرین آگهی های متخصص مغز و اعصاب
1400/04/29
بهترین متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر
1

بهترین متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر 56113261 و 56113264 مرکز تخصصی درمانگاه خیریه امام رضا

اپراتور 102 / تلفن: 02156113261

1400/01/31
متخصص نوار عصب و عضله در شهر قدس

جهت نوبت دهی با شماره و در صورت عدم پاسخ با شمارهوبت دهی اینترنتی فعال نیست.

اپراتور پیام اول / تلفن: ---

1399/02/09
بهترین متخصص دیسک کمر در غرب تهران

خانم دکتر حدیث ر متخصص مغز و اعصاب با درمان دیسک کمر و کمر درد،و زانو درد ،درمان افسردگی و میگرن و سردرد با سابقه ای درخشان در خدمت عزیزان میباشد.

اپراتور پیام اول / تلفن: --

1400/02/10
دکتر سعید سید اسماعیلی

مشاوره و رواندرمانی به شکل فردی و گروه درمانی

سعید / تلفن: --

1400/08/20
دکتر بهنام اسماعیل نژاد متخصص روانپزشک کودکان در اسلامشهر

کلینیک شفامهر 09196536943 متخصص روانپزشک کودکان در اسلامشهر 02156351156 متخصص روانپزشک کودکان اسلامشهر تمرکز اختلالات یادگیری متخصص روانپزشک کودکان در اسلامشهر بیش فعالی اوتیسم افسردگی  استرس و اضطراب 

زیبا حسینی / تلفن: 02156351156

1400/07/18
بهترین متخصص مغز و اعصاب در محله فاطمی,منطقه ۶

دکتر مهسا اسپندار 02166568817 بهترین متخصص مغز و اعصاب در محله فاطمی,منطقه ۶ متخصص بيماریهاى مغز و اعصاب و ستون فقرات

زیبا حسینی / تلفن: 02166568817

1401/02/20
متخصص مغزو اعصاب در قرچک

متخصص مغزو اعصاب در قرچک

اپراتور 105 / تلفن: 09227584939

1398/02/17
دکتر محمد اسماعیلی متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات در زعفرانیه,منطقه 1

دکتر محمد اسماعیلی ، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات درمان غیر جراحی دیسک های کمر و گردن دارای گواهینامه بین المللی جراحی های ظریف ستون فقرات از اروپا (ISMISS) ، 09111357364

زیبا حسینی / تلفن: 09111357364

1399/07/13
بهترین متخصص مغز و اعصاب در شهرری ،دکتر محمد طلوعی

بهترین متخصص مغز و اعصاب در شهرری، دکتر محمد طلوعی 55907474-55923979

بهار شجاعتی / تلفن: 02155907474

1398/07/29
بهترین دکتر مغز و اعصاب نوزاد و کودک در کرج

دکتر بیتا جبلی فوق تخصص مغزو اعصاب نوزادان و کودکان و بزرگسالان بادرمان انواع سردردهای کودک و مشکلات راه رفتن کودکان و سایر اختلالات آماده خدمت رسانی به عزیزان میباشد .

اپراتور 107 / تلفن: 09198899832