خدمات :: نظافتی

شستشوی ساختمانی صنم در یزد

  • تاریخ ثبت: 1398/06/30
  • بازدید: 50 بار

شستشوی ساختمانی صنم در یزد

شستشو و جرم گیری انواع نما با کیفیت عالی 

کف سابی و جرم گیری انواع کف به نحو احسنت

با قیمت مناسب 

ثبت 12649

با مدیریت عسگری 

   

قیمت : توافقی

ارسال پیام به آگهی دهنده (فاطمه صداقت)

ارسال نظر برای آگهی شستشوی ساختمانی صنم در یزد

Captcha image

آخرین آگهی های نظافتی
1398/12/17
نظافت منزل سید خندان, خدمات منزل در نزدیک محدوده محله سیدخندان
1

نظافت منزل سید خندان, خدمات منزل در نزدیک محدوده محله سیدخندان,خدمات نظافتی منزل در سید خندان یا خدمات نظافتی در محدوده سید خندان خدمات نظافتی در نزدیکی سید خندان هستید ما شركت خدماتی پاک سهند جام بهترین نظافت منزل سید خندان ۲۲۸۵۶۴۳۳و۲۲۳۲۲۸۷۴و ۲۲۳۲۲۷۶۳

سحر یوسفی / تلفن: 02122322763

1398/12/20
نظافت منزل ولنجک,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله ولنجک
1

نظافت منزل ولنجک,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله ولنجک,خدمات نظافتی منزل در ولنجک یا خدمات نظافتی در محدوده ولنجک خدمات نظافتی در نزدیکی سید خندان بهترین نظافت منزل ولنجک خدماتی و نظافتی پاک سهند بهترین خدمات نظافت منزل ولنجک ۲۲۸۵۶۴۳۳ و ۲۲۳۲۲۸۷۴ و ۲۲۳۲۲۷۶۳ و ۰۹۱۹۳۶۸۰۹۰۵

سحر یوسفی / تلفن: 02122322874

1398/12/20
نظافت منزل زعفرانیه,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله زعفرانیه
1

نظافت منزل زعفرانیه,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله زعفرانیه,خدمات نظافتی منزل درزعفرانیه یا خدمات نظافتی در محدوده زعفرانیه خدمات نظافتی در نزدیکی زعفرانیه بهترین نظافت منزل زعفرانیه خدماتی و نظافتی پاک سهند بهترین نظافت منزل زعفرانیه ۲۲۸۵۶۴۳۳ و ۲۲۳۲۲۸۷۴ و ۲۲۳۲۲۷۶۳ و ۰۹۱۹۳۶۸۰۹۰۵

سحر یوسفی / تلفن: 02122322874

1398/12/19
نظافت منزل سعادت آباد,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله سعادت آباد
1

نظافت منزل سعادت آباد,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله سعادت آباد,خدمات نظافتی منزل در سعادت آباد یا خدمات نظافتی در محدوده سعادت آباد خدمات نظافتی در نزدیکی سعادت آباد بهترین نظافت منزل سعادت آبادخدماتی و نظافتی پاک سهند ۴۴۲۷۵۰۷۹ - ۰۹۱۹۳۶۸۰۹۰۵

سحر یوسفی / تلفن: 02144275079

1398/12/19
نظافت منزل جردن,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله جردن
1

نظافت منزل جردن,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله جردن,خدمات نظافتی منزل در جردن خدمات نظافتی در محدوده جردن خدمات نظافتی در نزدیکی جردن هستیدشركت خدماتی پاک سهند جام بهترین نظافت منزل جردن خدماتی و نظافتی خدمات نظافت منزل جردن در شمال تهران ۲۲۸۵۶۴۳۳ و ۲۲۳۲۲۸۷۴ و ۲۲۳۲۲۷۶۳ و ۰۹۱۹۳۶۸۰۹۰۵

سحر یوسفی / تلفن: 02122322874

1398/12/19
نظافت منزل الهیه,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله الهیه
1

نظافت منزل الهیه,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله الهیه,خدمات نظافتی منزل در الهیه یا خدمات نظافتی در محدوده الهیه خدمات نظافتی در نزدیکی الهیه شركت خدماتی پاک سهند جام بهترین نظافت منزل الهیه خدماتی و نظافتی پاک سهند, اعزام نظافتچی خانم وآقابه کلیه نقاط ۲۲۸۵۶۴۳۳و ۲۲۳۲۲۸۷۴ و۲۲۳۲۲۷۶۳ و ۰۹۱۹۳۶۸۰۹۰۵

سحر یوسفی / تلفن: 02122322874

1398/12/19
نظافت منزل اقدسیه,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله اقدسیه
1

نظافت منزل اقدسیه,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله اقدسیه,خدمات نظافتی منزل در اقدسیه یا خدمات نظافتی در محدوده اقدسیه خدمات نظافتی در نزدیکی اقدسیه شركت خدماتی پاک سهند جام بهترین نظافت منزل اقدسیه بهترین نظافت منزل اقدسیه در شمال تهران میباشد ۲۲۸۵۶۴۳۳ و ۲۲۳۲۲۸۷۴ و ۲۲۳۲۲۷۶۳ و ۰۹۱۹۳۶۸۰۹۰۵

سحر یوسفی / تلفن: 02122322874

1398/12/19
نظافت منزل تجریش,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله تجریش
1

نظافت منزل تجریش,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله تجریش,خدمات نظافتی منزل در تجریش یا خدمات نظافتی در محدوده تجریش خدمات نظافتی در نزدیکی تجریش شركت خدماتی پاک سهند جام بهترین نظافت منزل تجریش بهترین نظافت منزل در تجریش در شمال تهران ۲۲۸۵۶۴۳۳ و ۲۲۳۲۲۸۷۴ و ۲۲۳۲۲۷۶۳ و ۰۹۱۹۳۶۸۰۹۰۵

سحر یوسفی / تلفن: 02122322874

1398/12/19
نظافت منزل نیاوران,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله نیاوران
1

نظافت منزل نیاوران,خدمات منزل درنزدیک محدوده محله نیاوران,خدمات نظافتی منزل در نیاوران یا خدمات نظافتی در محدوده نیاوران خدمات نظافتی در نزدیکی نیاوران هستید ما شركت خدماتی پاک سهند جام بهترین نظافت منزل نیاوران بهترین شرکت خدماتی محدوده نیاوران در شمال تهران میباشد ۲۲۸۵۶۴۳۳ و ۲۲۳۲۲۸۷۴ و ۲۲۳۲۲۷۶۳ و ۰۹۱۹۳۶۸۰۹۰۵ نظافت منزل نیاوران, خدمات منزل در نزدیک محدوده محله سیدخندان,خدمات نظافتی منزل در سید خندان یا خدمات نظافتی در محدوده سید خندان خدمات نظافتی در نزدیکی سید خندان هستید ما شركت خ

سحر یوسفی / تلفن: 02122322874

1398/12/19
نظافت منزل فرمانیه,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله فرمانیه
1

نظافت منزل فرمانیه,شركت خدماتي نظافت منزل فرمانيه,خدمات منزل در نزدیک محدوده محله فرمانيه,خدمات نظافتی منزل در فرمانيه یا خدمات نظافتی در محدوده فرمانيه خدمات نظافتی در نزدیکی فرمانيه هستید ما شركت خدماتی پاک سهند جام بهترین نظافت منزل فرمانيه بهترین نظافت منزل فرمانیه شمال.۲۲۸۵۶۴۳۳ و ۲۲۳۲۲۸۷۴ و ۲۲۳۲۲۷۶۳ و ۰۹۱۹۳۶۸۰۹۰۵

سحر یوسفی / تلفن: 02122322874