خدمات :: وکیل

وکیل ملکی در محمودیه

وکیل ملکی در محمودیه
  • تاریخ ثبت: 1400/03/17
  • بازدید: 52 بار

26413112-09121932428-26413763-26413766-22221867 موسسه حقوقی صلح صدرا

وکیل ملکی در محمودیه

موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا

با مدیریت مسعود اسلامی مهر

وکیل پایه یک دادگستری در محمودیه

09121932428

دادگاه کیفری

اکثر افراد جامعه در مورد جرائم و مجازات ها اطلاعات زیادی ندارند و نمی دانند در صورت وقوع جرم به کدام مرجع قضایی باید مراجعه کنند. وکیل ملکی در محمودیه

محاکم کیفری بموجب قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه های کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند. این مراجع مذکور همگی جزء مرجع نخستین یا بدوی هستند که مرجع تجدیدنظر از اراء صادره از دادگاه های نخستین یا بدوی، دادگاه تجدیدنظر مستقر در مرکز هر استان می باشد. 

جرائم با توجه به اهمیت آنها و میزان مجازات و نوع جرم در مراجع مختلفی مورد رسیدگی قرار می گیرند. در خصوص جرائم ما با دو مرجع روبه رو هستیم، دادسرا و دادگاه. در امور کیفری به جز موارد استثنایی مثل جرائم اطفال و نوجوانان جرائم منافی عفت که ابتدا موضوع در دادسرا که ریاست آن بر عهده دادستان است رسیدگی می شود. اگر مشخص شود که جرم واقع شده با صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادستان به دادگاه ارجاع می گردد. وکیل ملکی در محمودیه

در دادگاه های کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه است مگر در جرائم تعزیری درجه هشت و جرائم مستلزم پرداخت دیه در صورتی که میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد که رأی دادگاه در این موارد قطعی می باشد و قابل تجدیدنظر نیست. وکیل ملکی در محمودیه

وکیل ملکی در محمودیه

وکیل ثبتی وکیلی که با تسلط کامل بر تمام مقررات و قوانین مربوط به ملک و همچنین قوانین جدیدالتصویب، با تجربه وکاردان، با داشتن دانش حقوقی و اشراف در زمینه ملکی، ثبتی بتواند حق و حقوق موکل را احیاء کند. وکیل ملکی در محمودیه

 از مهمترین دعاوی ملکی الزام به تنظیم سند رسمی ملک با انجام تشریفات مثل الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، الزام به تأدیه ثمن، الزام به تحویل مبیع ، رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق دعوای مزاحمت، خلع ید، تخلیه ید، فسخ مبایعه نامه، باطل کردن مبایعه نامه، تقسیم ملک مشاع، مطالبه خسارت وجه التزام ناشی از قراردادف معامله فضولی و ...وکیل ملکی در محمودیه
 

وکیل پایه دو دادگستری به چه کسی می گویند؟
برخلاف آنچه در مورد وکیل پایه یک دادگستری در امور ملکی در محمودیه گفته شد، وکلای پایه دو دارای اختیارات محدودتری هستند. وکیل پایه دو صرفا حق شرکت در محاکم کیفری را دارد که به جرم های تعزیری مستوجب حبس کمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی رسیدگی می کنند. همچنین، اختیارات وکیل پایه دو در محاکم حقوقی نیز محدودتر است. وکیل پایه دو صرفا می تواند در محاکم حقوقی با خواسته کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال و یا در پرونده هایی با خواسته غیر مالی (به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب) پرونده قبول نموده و وکالت انجام دهد.

نکته مهم اینست که صرفا وکلای مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه پس از گذراندن دوره کارآموزی و پیش از رسیدن به درجه وکالت پایه یک دادگستری، پروانه وکالت پایه دو را دریافت می کنند و وکلای کانون وکلای دادگستری، مستقیما پس از طی دوره کارآموزی، وکیل پایه یک در امور ملکی در محمودیه شناخته می شوند.

کارآموز وکالت دادگستری به چه کسی می گویند؟
اگرچه تمام افرادی که در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه (ماده 187) ملزم هستند تا دوره کارآموزی وکالت را بگذرانند، اما دوره کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری با دوره کارآموزی برای پذیرفته شدگان در آزمون وکلا و مشاوران قوه قضائیه متفاوت است. جدای از تکالیف و طول دوره متفاوتی که این دو نوع کارآموزان دارند، نکته مهم اینست که برخلاف کارآموزان مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه که در طی دوره کارآموزی شش ماهه خود حق وکالت در هیچ پرونده ای را ندارند، کارآموزانی که از کانون وکلای دادگستری پروانه کارآموزی دریافت می کنند می توانند در تمام پرونده های قضایی، با استثنای کلیه پرونده هایی که آرای صادره در آنها قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و یا قابل فرجام است و کلیه پرونده هایی که خواسته آنها بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال تقویم شده باشد (در صورتی که کارآموز مشترکاً با وکیل ملکی در محمودیه سرپرست قبول وکالت کند ، مبلغ مذکور تا دو میلیارد ریال مجاز خواهد بود) وکالت نمایند. کارآموزان وکالتی که از کانون وکلای دادگستری پروانه دریافت می کنند، پس از طی کردن حدود دو سال دوره کارآموزی و تهیه گزارش های متعدد از پرونده های حقوقی و کیفری موجود در محاکم قضایی و پذیرفته شدن در آزمون های متعدد کتبی و شفاهی پایان دوره (اختبار) می توانند پروانه وکالت پایه یک دریافت کنند. در مقابل، کارآموزان وکالتی که در آزمون مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه (ماده 187) پذیرفته شده اند، پس از طی کردن شش ماه دوره کارآموزی علمی و عملی، پروانه وکالت پایه دو دریافت خواهند کرد.

واقعیت اینست که متاسفانه برخی از کارآموزان وکالت یا وکلای پایه دو به خاطر اینکه ممکن است موکلین با شنیدن عناوین «کارآموز» یا «پایه دو» نتوانند به آن ها اعتماد نموده و پرونده های خود را به آن ها برای وکالت نسپارند، از الفاظی چون عضو کانون وکلا، عضو مرکز وکلای قوه قضائیه، مشاور حقوقی، وکیل رسمی دادگستری در امور ملکی در محمودیه، وکیل دعاوی و غیره استفاده می کنند تا این مسئله را پوشش داده و بتوانند راحت تر جذب پرونده نمایند. خوب است بدانیم بر اساس مقررات موجود، کارآموزان وکالت مکلف هستند تا کارآموز بودن خود را صراحتا به موکل اعلام کنند و استفاده از عناوین بالا یا مشابه آن ها که باعث سردرگم شدن موکل یا سپردن پرونده به آن ها بدون اطلاع از درجه وکیل شود، تخلف محسوب شده و ممکن است باعث مجازت های انتظامی شخص خاطی شود.

درجه/عنوان یا درجه    محدودیت های وکالت
وکیل پایه یک دادگستری ملکی در محمودیه
(کانون وکلای دادگستری)    حق وکالت در همه دعاوی، محاکم و مراحل دادرسی
وکیل پایه یک دادگستری ملکی در محمودیه
(مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه)    حق وکالت در همه دعاوی، محاکم و مراحل دادرسی
وکیل پایه دو دادگستری ملکی در محمودیه
(مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه)    حق وکالت در جرم های تعزیری مستوجب حبس کمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی
– حق وکالت در دعاوی حقوقی با خواسته های مالی کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال – حق وکالت در تمام خواسته های غیر مالی به جز دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب
کارآموز وکالت دادگستری

(کانون وکلای دادگستری)
کارآموز وکالت دادگستری
(مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه)    حق وکالت در هیچ دادگاه، موضوع یا مرحله ی رسیدگی را ندارند.
کارآموز وکالت دادگستری
(کانون وکلای دادگستری)

حق وکالت در تمام پرونده های قضایی، با استثنای پرونده هایی که آرای صادره در آنها قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و یا قابل فرجام است و پرونده هایی که خواسته آن ها بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال تقویم شده باشد.
(در صورتی که کارآموز مشترکاً با وکیل سرپرست قبول وکالت کند ، مبلغ مذکور تا دو میلیارد ریال مجاز خواهد بود.)
وکیل کانون وکلای دادگستری و وکیل مرکز امور وکلای قوه قضائیه
بطور کل در ایران دو مرجع مهم برای صدور پروانه وکالت وجود دارد: کانون وکلای دادگستری و مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه. کانون های وکلای دادگستری به عنوان مرجع اولیه، اصلی و باسابقه تر در حوزه صدور پروانه وکالت دادگستری هستند. هر کدام از کانون های وکلای کشور، استقلال سازمانی از سایر نهادها و مراجع دولتی و غیر دولتی دارند. در مقابل، مرکز امور وکلای قوه قضائیه بر اساس مجوز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به صدور پروانه وکالت برای برخی از فارغ التحصیلان حقوق اقدام می کند.


وکیل ملکی در محمودیه 
بهترین وکیل ملکی در محمودیه 
آدرس وکیل ملکی در محمودیه 
شماره تماس وکیل ملکی در محمودیه 
دفتروکالت امور ملکی در محمودیه 

 

   


مشخصات آگهی دهنده

نام
مسعود اسلامی مهر
ایمیل
تلفن
02126413112
انقضا
1400/07/21
بروزرسانی
1400/03/17
موقعیت
تهران
آدرس
محمودیه
مشاهده تمام آگهی های مسعود اسلامی مهر

ارسال پیام به آگهی دهنده (مسعود اسلامی مهر)

در مورد: وکیل ملکی در محمودیه


Captcha image

ارسال نظر برای آگهی وکیل ملکی در محمودیه

Captcha image

آخرین آگهی های وکیل
1399/07/30
بهترین وکیل ملکی در ارومیه
2

بهترین وکیل ملکی در ارومیه آقای نجات علی پور 09128971364، 09141412141 وکیل پایه یک دادگستری در آذربایجان غربی با قبول وکالت در تمامی دعاوی حقوقی و کیفری در حال فعالیت میباشد.

زیبا حسینی / تلفن: 09141412141

1399/10/10
یاسر ایزدپناه وکیل پایه یک دادگستری در شیراز
2

یاسر ایزدپناه وکیل پایه یک دادگستری در شیراز وکالت در امور حقوقی,کیفری,خانواده,چک,ملکی,موادمخدر در شیراز درحال فعالیت میباشند.

اپراتور 107 / تلفن: 09173150537

1399/07/21
بهترین وکیل در گرگان
2

بهترین وکیل در گرگان 09113775684،09198551596 دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر غلامرضا میرزایی نژاد با قبول وکالت در امور کیفری و حقوقی در حال فعالیت میباشند.

اپراتور 107 / تلفن: 09119008240

1399/12/18
بهترین وکیل و دفتر وکالت در تهرانپارس شرقی
1

بهترین وکیل و دفتر وکالت در تهرانپارس شرقی دفتر وکالت مریم مرادی وکیل پابه بک دادگستری 09121785948 پذیرش کلیه دعاوی،حقوقی،کیفری،خانواده،ثبتی،شهرداری و...گواهینامه وتندیس ها

زیبا حسینی / تلفن: 02177046762

1400/06/11
دکتر علی باغانی وکیل دعوی طلاق
1

دکتر علی باغانی وکیل دعوی طلاق 09121279417 02188923854 02188923826 دکتر علی باغانی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز 

زیبا حسینی / تلفن: 02188923826

1399/08/26
بهترین دفتر وکالت و وکیل در ستارخان,منطقه 2
1

بهترین دفتر وکالت و وکیل در ستارخان,منطقه 2 دفتر وکالت دکتر اسماعیل فرجی در ستارخان 09121791877 و 02166559127

زیبا حسینی / تلفن: 02166559127

1399/10/13
بهترین دفتر وکالت وکیل کلیه دعاوی در فرمانیه,منطقه ۱
1

بهترین دفتر وکالت وکیل رضایی ۰۹۱۲۴۶۴۷۶۲۶ کلیه دعاوی در فرمانیه,منطقه ۱ وکیل لیلا رضایی وکیل کلیه دعاوی

زیبا حسینی / تلفن: 09124647626

1399/12/10
بهترین وکیل حضوری و غیر حضوری در تبریز
1

بهترین وکیل حضوری و غیر حضوری در تبریز 09141035508 وکیل افسون آدم نژاد غیور در تبریز       09141035508 بهترین وکیل پرونده های کیفری

زیبا حسینی / تلفن: 09141035508

1399/12/08
بهترین وکیل پرونده های کیفری مواد مخدر در تبریز
1

بهترین وکیل پرونده های کیفری مواد مخدر در تبریز 09141035508 وکیل افسون آدم نژاد غیور در تبریز       09141035508

زیبا حسینی / تلفن: 09141035508

1399/08/24
بهترین دفتر وکالت و وکیل در شهرک غرب,منطقه 2
1

بهترین دفتر وکالت و وکیل در شهرک غرب,منطقه 2 وکیل خانم ضیایی در شهرک غرب ۰۹۱۲۳۹۹۶۳۷۴ و ۰۲۱ ۲۲۰۹۶۰۰۱

زیبا حسینی / تلفن: 02122096001

عبارات کلیدی