آگهی های ویژه آهن آلات - تهران

بازرگانی کیان

تلفن: 44279829

بازرگانی کیان

بازرگانی کیان

تلفن: 44279829

بازرگانی کیان

ورق دریایی

تلفن: 09906591536

ورق دریایی

آهنگری سیار

تلفن: 09101734347

آهنگری سیار

اهن مینائی

تلفن: 02155508185

اهن مینائی

اسکلت فلزی صبا

تلفن: 09124267310

اسکلت فلزی صبا

آهن
عنصر شیمیایی
آهن با نماد شیمیایی Fe، نام یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی۲۶ و چگالی ۷۸۷۴kg/m۳ است. آهن یک فلز است که در نخستین دوره فلزهای واسطه جای دارد. آهن از دیدگاه جرم، بزرگترین عنصر سازنده کره زمین است. آهن اصلی‌ترین عنصر سازنده هسته بیرونی و درونی زمین و چهارمین عنصر متداول در پوسته‌است.