آگهی های ویژه آهن آلات - تهران

نصاب نرده استیل در تهران

تلفن: 09128420096- 55005459

2

نصاب نرده استیل در تهران

نمایندگی فروش نرده استیل در تهران

تلفن: ۵۵۰۰۵۴۵۹-۵۵۵۱۱۷۲۹

نمایندگی فروش نرده استیل در تهران

فولاد خزر

تلفن: --

فولاد خزر

آهن ملت

تلفن: --

آهن ملت

آهن
عنصر شیمیایی
آهن با نماد شیمیایی Fe، نام یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی۲۶ و چگالی ۷۸۷۴kg/m۳ است. آهن یک فلز است که در نخستین دوره فلزهای واسطه جای دارد. آهن از دیدگاه جرم، بزرگترین عنصر سازنده کره زمین است. آهن اصلی‌ترین عنصر سازنده هسته بیرونی و درونی زمین و چهارمین عنصر متداول در پوسته‌است.