آگهی های ویژه پرس کاری - تهران

چوب و روکش چوب

تلفن: 33281931_33281930

چوب و روکش چوب

دستگاه پرس هیدرولیک 


انواع دستگاه پرس هیدرولیک در اندازه وتناژهای مختلف در مرحله اول ذر مورد این دستگاه توضیحاتی را ارائه کرده است که در ادامه به آن می پردازیم .
دستگاه پرس هیدرولیک چیست :
این دستگاه با تناژ ها ,سرعتها و دقتهای مختلف ساخته می شود و این پرسها به صورت معمول جهت خم کاری - کمپکت - کشش - برش - پانچ وفرم دهی انواع مواد فلزی و غیر فلزی بکار گرفته می شود همچنین انواع دستگاههای تست و ماشینهای مخصوص هیدرولیک مورد نیاز صنایع مختلف در این مجموعه شاخته می شود . از پرس هیدرولیک در صنایع هم چون خودرو سازی صنایع فورجینگ و غیره استفاده می شود و استفاده های زیادی از این محصول تولیدی می شود .در این پروژه ساخت شاسی هیدرولیک 10 تن و هم چنین مراحل اجرای توضیح داده شده است .
انواع پرس ها :
• پرسهای  C شکل ضربه ای
• پرسهای دروازه ای
• پرسهای چهار ستونه
• پرسهای با حرکت از پائین به بالا
• پرسها با سرعت زیاد
هر کدام از پرسهای فوق نیز از نظر اندازه , شکل و ساختمان , انواع متنوع و بی شماری را دارند
ساختمان پرسها :
معمو لا ساختمان پرسها به دو گونه است
• پرسهای ریخته گری شوده
• پرسهای جوشکاری شوده
منابع مورد استفاده در پرسها :
قدرت در انواع پرسها به چهار طریق مشروح در ذیل تامیین می گردد
• پرسهای دستی :در این نوع پرسها معمولآ از قدرت دست و یا پای کارگر استفاده می گردد
• پرسهای مکانیکی :این پرسها با قدرت موتور به حرکت در آمده و بعضآ ممکن است دارای یک چرخ حرکتی و یک مکانیسم کاهنده سرعت دنده ای یک مرحله ای یا مکانیسم کاهنده چند مرحله ای  باشند
• پرس هیدرولیک :قدرت دردستگاه پرس هیدرولیک بوسیله فشار روغن و یا فشار آب تامین می شود
• پرسهای پنوماتیک :تامین قدرت در این نوع پرسها تو سط هوای فشرده است
پرسهای هیدرولیک :
همان طور که تصور می شود , یک دستگاه پرس هیدرولیک از چندین جنبه بایک پرس مکانیکی تفاوت دارد یک دستگاه پرس هیدرولیک حرکت خود را از حرکت پیستون در داخل یک سیلندر به دست می آورد این حرکت زمانی ایجاد می شود که یک سیال , معمولآ روغن یا یک مخلوطی از دو یا چند مایع ویا گاز تحت فشار کنترل شود . وضعیت سیال توسط پمپ و سیر هایی جهت افزایش , کاهش ویا حفظ فشار به صورت مورد نیاز در آمده و می تواند حرکت لازم برای به حرکت در آوردن پیستون را فراهم کند بنابراین بار نیروی موجود دردستگاه پرس هیدرولیک با حد اکثر فشار موجود در سیلندر تعیین می شود .
ویژگیهای دستگاه پرس هیدرولیک چیست :
• قابلیت تغییر سرعت کورس در حالت ایجاد نیروی ثابت باعث شده است تا پرسها هنگامی که ضخامت قطعه کار تغییر می کند مناسب باشد .
• نیروی وارده طی فاصله کاری کورس قابل اندازه گیری دقیق بوده و می توان آنرا به طور الکتریکی کنترل کرد
• سرعت حرکت کورس با توجه به ویژگیهای قطعه کار قابل تنظیم است
• نیروی وارده را می توان با توجه به نیاز قطعه کاراز پیش تعیین کردد.