آگهی های ویژه تراشکاری و سری کاری - تهران

فرز سی ان سی (CNC)

تلفن: 02166595961

فرز سی ان سی (CNC)

تراشکاری


عمدتا تراشکاری به عملیاتی میگویند که به وسیله یک ابزار سطح داخلی یا خارجی قطعه ایی فلزی یا غیره فلزی را شیار میدهند و براده برداری میکنند.
و در اکثر موارد ابزارثابت است در حالی که قطعه کار در حال چرخش بروی دستگاه تراش است.
تراشکاری یک روش برش فلزات است که تعاریف مشخص و نسبتا ساده ایی دارد.
از سوی دیگر باتوجه به اینکه فرایند تراشکاری بسیار پر مصرف و متداول بوده که تا به حال توسعه زیادی پیدا کرده است و در سطوح بالایی بهینه سازی گردیده است و در هنگام کاربرد باید عوامل مختلفی مورد ارزیابی قرار گیرند. عملیات تراشکاری با یک لبه برنده انجام می شود.اما این فرآیند از نظر جنس کار و شکل آن نوع شرایط عملیات ، نیازها ، هزینه ها و…
معرف عوامل و فاکتورهای متعددی برای اینکه ما از چه نوع ابزار برشی استفاده کنیم میباشد.ابزارهای برش امروزه به دقت طراحی می شوند و این امر بر اساس ده ها تجربه و تحقیق توسعه یافته است.
از شکل هندسی و جنس ابزار گرفته تا شکل کلی “نوع گرفتن سرو ته روی ابزار گیر” “نوع ساقه یا طرح های مدل دار” ابزار تراشکاری از آن چنان پشرفتی در زمینه برش فلزات برخوردار بوده و همچنان نیز است که آنچه امروز قابل اجراست بیست سال قبل حتی تصورش نیز مشکل بود.بسیاری از اصولی که برای برش فلزات تک لبه به کار می رود برای دیگرروش ها حتی عملیات فرز کاری که در آن یک ابزار چند لبه دوران می کند نیز کاربرد دارد.

تراشکاری
انواع تراش
به منظور ساده کردن موضوع می توان عملیات تراشکاری را به چهار دسته اصلی تقسیم کرد:
1.    تراشکاری طولی
2.    پیشانی تراشی (کف تراشی)
3.    کپی تراشی روی زوایا
4.    پروفیلهای گرد
همچنین ترکیبات زیادی نیز از قبیل ماشینکاری پله ها ‘تغییر قطرها و پخ ها هم وجود خواهند داشت اما آنها نیز از همان ۴عملیات اصلی تشکیل شده اند.
تراشکاری ترکیبی از دو حرکت است:
1.    دوران قطعه کار
2.    پیشروی ابزار
در بعضی از موارد اجرایی امکان دارد قطعه کار ثابت باشد و ابزار دور قطعه بچرخد اما اصول اصلی و پایه ثابت است.پیشروی ابزار می تواند در راستای محور قطعه کار باشد که این به معنای تراشیدن قطر قطعه کار تا رسیدن به قطر کوچکتر می باشد.روش دیگر پیشروی ابزار روی یک انتهای قطعه کار به سمت مرکز است که این به معنای کاهش طول قطعه خام می باشد.اغلب پیشروی ها در عملیات مخروط تراشی و کپی تراشی مخلوطی از دو نوع پیشروی فوق خواهند بود..ماشین های تراش کنترل اتوماتیک امروزه می توانند انواع برش های مستقیم و گرد را انجام دهند.( ماشین تراش cnc )CNC به معنی یک کنترل کننده کامپیوتری است که بسیار دقیق عمل میکندو می توانند در عملیات تراشکاری مسیرهای پیچیده را جایگزین ابزارهای فرم دار و استفاده از مدل های کپی تراشی نماید.