آگهی های صنایع غذایی

1399/11/14
فروشگاه مواد غذایی ارگانیک در ستارخان

فروشگاه مواد غذایی ارگانیک در ستارخان،

بهار شجاعتی / تلفن :02144389801

صنایع غذایی


به مجموعه صنایعی که در آنها تبدیل، ترکیب، نگه داری و بسته بندی انواع مواد غذایی انجام می شود، صنایع غذایی نامیده می شود. این صنعت علوم مختلف تخصصی و عمومی را طلب می کند که از آن جمله می توان به شیمی،  میکروبیولوژی، ریاضی، فیزیک، مدیریت، نقشه کشی و طراحی کارخانه اشاره کرد.
بسته بندی مواد غذایی خشک
مواد غذایی خشک به مواد غذایی آماده برای مصرف گفته می شود. این مواد اغلب به رطوبت حساسند و میزان نفوذ پذیری مواد اولیة بسته بندی به نوع مواد غذایی خشک شده و میزان تحمل و جذب رطوبت مواد غذایی بستگی دارد.
آب گیری مادۀ غذایی
خشک کردن مواد غذایی تحت شرایط کنترل شده موسوم به آب گیری مادة غذایی است. در این فرایند رطوبت مادة غذایی به ۱تا ۵ درصد کاهش می یابد. شیر خشک و تخم مرغ، فلیک سیب زمینی، قهوة فوری و پودر پرتقال فراورده هایی هستند که به روش فوق تهیه می شوند.
مهندس صنایع غذایی
کسی است که با اصول محاسبات ریاضی و شناخت روابط کمی بین متغییر های فرایند قادر به طراحی سیستم های گوناگون فراوری و تولید همراه با بهبود کیفیت محصولات غذایی است.
بازرسی مواد غذایی
در هر تولیدی حتی در شرایط کار مطلوب، همواره تعدادی یا مقادیری کالا یا فراورده های ناقص یا معیوب تولید می شود که برای کم کردن میزان آن و اطلاع از چگونگی وکم وکیف آن لازم است اطلاعات کافی در دسترس باشد. برای این منظور در  بسیاری از واحد های مربوط به مواد غذایی سیستم های بازرسی برقرار می شود. بازرسی در واقع یکی از مراحل کنترل کیفیت است.
میکروبیولوژی مواد غذایی
علمی است که به مطالعة میکروارگانیسیم های عامل فساد، مسمومیت غذایی و میکروب های مفید مورد استفاده در فرایند تهیه برخی از مواد غذایی می پردازد.