آگهی های متخصص گوش، حلق و بینی

1400/01/02
متخصص گوش و حلق و بینی در پیروزی
9

متخصص گوش و حلق و بینی در پیروزی , دکتر جواد یزدانی , 77483075 , 09109414016

اپراتور پیام اول / تلفن :021-77483075

1400/01/28
جراحی زیبایی بینی در پیروزی
9

جراحی زیبایی بینی در پیروزی , دکتر جواد یزدانی , 77483075 , 09109414016

اپراتور پیام اول / تلفن :021-77483075

1400/11/10
شنوایی سنجی اطفال در جنوب تهران
8

شنوایی سنجی اطفال در جنوب تهران,33359292,09383467113 

اپراتور پیام اول / تلفن :33359292-09383467113 

1400/11/10
مرکز شنوایی سنجی در جنوب تهران,کلینیک پیروزی
6

مرکز شنوایی سنجی در جنوب تهران,33359292,09383467113 

اپراتور پیام اول / تلفن :33359292-09383467113

1400/01/28
جراحی اندوسکوپی سینوس و پولیپ در شرق تهران
3

جراحی اندوسکوپی سینوس و پولیپ در شرق تهران , دکتر جواد یزدانی , 77483075 , 09109414016

اپراتور پیام اول / تلفن :021-77483075

1400/01/28
متخصص گوش و حلق و بینی در شرق تهران
2

متخصص گوش و حلق و بینی در شرق تهران , دکتر جواد یزدانی , 77483075 , 09109414016

اپراتور پیام اول / تلفن :021-77483075

1400/08/16
سمعک در مشیریه , سمعک و شنوایی سمعک پیروزی
1

سمعک در مشیریه , سمعک و شنوایی سمعک پیروزی , 33359292 , 09383467113

اپراتور پیام اول / تلفن :33359292-09383467113

1400/04/02
شنوایی سنجی در زعفرانیه
1

شنوایی سنجی در زعفرانیه , 22181409 , 09125723305

اپراتور پیام اول / تلفن :02122181409-09125723305

1400/03/10
بهترین جراح بینی در شهرستان شهریار
1

بهترین جراح بینی در شهرستان شهریار 02191306009

اپراتور پیام اول / تلفن :021-91306009

1400/08/11
تجویز سمعک در افسریه

تجویز سمعک در افسریه33359292-09383467113

اپراتور پیام اول / تلفن :33359292-09383467113

1400/04/05
تجویز سمعک در منزل شمال تهران

تجویز سمعک در منزل شمال تهران 22181409 , 09125723305

اپراتور پیام اول / تلفن :02122181409-09125723305

1400/06/05
سمعک در هفده شهریور

سمعک در هفده شهریور ،33359292-09383467113

اپراتور پیام اول / تلفن :33359292-09383467113

1400/06/05
سمعک در چهارصد دستگاه

سمعک در چهارصد دستگاه

اپراتور پیام اول / تلفن :33359292-09383467113

1400/06/05
سمعک در میدان شهدا

سمعک در میدان شهدا،33359292-09383467113

اپراتور پیام اول / تلفن :33359292-09383467113

1400/04/05
تجویز سمعک در شمال تهران

تجویز سمعک در شمال تهران

اپراتور پیام اول / تلفن :02122181409-09125723305

1400/04/01
تجویز سمعک در منزل ولنجک

تجویز سمعک در منزل ولنجک , 22181409 , 09125723305

اپراتور پیام اول / تلفن :02122181409-09125723305

1399/07/28
دکتر علی شهابی متخصص جراحی و زیبایی بینی در سعادت آباد

دکتر علی شهابی متخصص جراحی و زیبایی بینی در سعادت آباد 02122636424 - 09125357907

اپراتور ثبت آگهی / تلفن :02122636424

متخصص گوش، حلق و بینی