آگهی های هنرهای نمایشی

1397/12/25
آموزش رقص آذری از مبتدی تا پیشرفته
15

آموزش رقص آذری از مبتدی تا پیشرفته

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/12/21
آموزش رقص در تهران
15

آموزش رقص در تهران، شماره تماس برای رزرو وقت و ثبت نام در جلسه رایگان 09190396643

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/12/25
باشگاه تخصصی رقص یاللی
10

باشگاه رقص «یاللی» 09190396643

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/18
آموزش رقص آذری خانم ها
10

آموزش رقص آذری خانم ها

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/18
آموزش رقص آذربایجانی باکو
10

آموزش رقص آذربایجانی باکو

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/12/25
باشگاه رقص آذری
10

باشگاه رقص آذری

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/18
آموزش باله کودکان
10

آموزش باله کودکان

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/12/25
باشگاه رقص در ولیعصر
10

باشگاه رقص در ولیعصر

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/18
بهترین مرکز آموزش رقص در تهران
10

بهترین مرکز آموزش رقص در تهران

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/12/25
باشگاه رقص شمال تهران
10

باشگاه رقص شمال تهران

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/19
آموزش رقص لزگی بانوان
10

آموزش رقص لزگی بانوان

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/19
آموزش رقص پالاتکا و شن
10

آموزش رقص پالاتکا و شن

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/19
آموزش رقص باله برای بزرگسالان
10

آموزش رقص باله برای بزرگسالان

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/12/25
باشگاه رقص در ونک
10

باشگاه رقص در ونک

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/12/25
سالن رقص در تهران
10

سالن رقص در تهران

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/18
آموزش رقص در مرکز تهران
10

آموزش رقص در مرکز تهران

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/18
طراحی رقص عروس و داماد
10

طراحی رقص عروس و داماد

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/12/25
باشگاه رقص در تهران
10

باشگاه رقص در تهران

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/18
آموزش رقص ساقدوش
10

آموزش رقص ساقدوش

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/19
آموزش حرفه ای رقص
10

آموزش حرفه ای رقص

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/19
آموزش رقص ایرانی مبتدی
10

آموزش رقص ایرانی مبتدی

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/01/19
آموزش رقص عربی در مرکز تهران
10

آموزش رقص عربی در مرکز تهران

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/10/05
آموزش رقص عربی در تهران
10

آموزش رقص عربی در تهران

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/10/08
آموزش رقص باله در تهران
10

آموزش رقص باله در تهران

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/10/09
آموزش رقص ایرانی در تهران
10

آموزش رقص ایرانی در تهران

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/10/09
آموزش رقص عروس داماد در تهران
10

آموزش رقص عروس داماد در تهران

خانم رها / تلفن :09190396643

1397/12/25
مربی خصوصی رقص خانم
9

مربی خصوصی رقص خانم

خانم رها / تلفن :09190396643

1398/03/02
آموزش رقص آذری در مهرشهر
8

آموزش رقص آذری در مهرشهر

خانم رها / تلفن :09193088550

1398/03/02
آموزش رقص آذری در گوهر دشت
8

آموزش رقص آذری در گوهر دشت

خانم رها / تلفن :09193088550 

1398/03/02
آموزش رقص آذری در عظیمیه
8

آموزش رقص آذری در عظیمیه

خانم رها / تلفن :09193088550 

 1  2