آگهی های سونوگرافی و رادیولوژی

1401/05/15
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی فرمانیه
20

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی فرمانیه - 22298136 - 22830225

بهار شجاعتی / تلفن :02122298136

1400/09/03
رادیولوژی فک و صورت و دهان در پاسداران
15

رادیولوژی فک و صورت و دهان در پاسداران, کلینیک رادیولوژی دهان ، فک و صورت دکتر نیک نشان 22825259 - 22822568

بهار شجاعتی / تلفن :02122825259

1400/09/07
رادیولوژی فک و صورت و دهان در شمال تهران
15

رادیولوژی فک و صورت و دهان در شمال تهران, کلینیک رادیولوژی دهان ،فک و صورت دکتر نیک نشان 22825259 - 22822568

بهار شجاعتی / تلفن :02122825259

1400/09/07
رادیولوژی فک و صورت و دهان در منطقه 3
15

رادیولوژی فک و صورت و دهان درمنطقه 3 , کلینیک رادیولوژی دهان ،فک و صورت دکتر نیک نشان 22825259 - 22822568

بهار شجاعتی / تلفن :02122825259

1400/01/01
رادیولوژی دندان در کاشانک
13

رادیولوژی دندان در کاشانک,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی دندان در کاشانک و تخصصی ترین رادیولوژی در کاشانک

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در بلوار ارتش
12

رادیولوژی دندان در بلوار ارتش,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی دندان در بلوار ارتش و تخصصی ترین رادیولوژی در بلوار ارتش

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در کامرانیه
11

رادیولوژی دندان در کامرانیه ,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در کامرانیه و تخصصی ترین رادیولوژی در کامرانیه

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در اقدسیه
11

رادیولوژی دندان در اقدسیه,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی دندان در اقدسیه و تخصصی ترین رادیولوژی در اقدسیه

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در اندرزگو
10

رادیولوژی دندان در اندرزگو,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در اندرزگو و تخصصی ترین رادیولوژی در اندرزگو

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در ولنجک
9

رادیولوژی دندان در ولنجک,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی دندان در ولنجک و تخصصی ترین رادیولوژی در ولنجک

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در دزاشیب
8

رادیولوژی دندان در دزاشیب,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در دزاشیب و تخصصی ترین رادیولوژی در دزاشیب

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در قیطریه
7

رادیولوژی دندان در قیطریه ,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در قیطریه و تخصصی ترین رادیولوژی در قیطریه

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در نیاوران
6

رادیولوژی دندان در نیاوران,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی دندان در نیاوران و تخصصی ترین رادیولوژی در نیاوران

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در تجریش
5

رادیولوژی دندان در تجریش,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی دندان در تجریش و تخصصی ترین رادیولوژی در تجریش

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1401/03/09
بهترین سونوگرافی خانم در غرب تهران
1

بهترین سونوگرافی خانم در غرب تهران۰۲۱۴۴۰۳۰۷۶۰

اپراتور پیام اول / تلفن :۰۲۱۴۴۰۳۰۷۶۰

1398/11/12
دکتر شراره کتابی متخصص رادیولوژی،سونوگرافی و سیتی اسکن
1

تشخیص و بررسی دقیق تمام مشکلات

اپراتور پیام اول / تلفن :44030760-44030761

1400/04/08
رادیولوژی دندان در شمیرانات
1

رادیولوژی دندان در شمیرانات,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در شمیراناتو تخصصی ترین رادیولوژی در شمیرانات

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/04/08
رادیولوژی دندان در خیابان لواسانی
1

رادیولوژی دندان در خیابان لواسانی,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در خیابان لواسانی و تخصصی ترین رادیولوژی در خیابان لواسانی

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/04/08
رادیولوژی دندان در پاسداران
1

رادیولوژی دندان در پاسداران,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در پاسداران و تخصصی ترین رادیولوژی در پاسداران

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/04/08
رادیولوژی دندان در نوبنیاد
1

رادیولوژی دندان در نوبنیاد,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در نوبنیاد و تخصصی ترین رادیولوژی در نوبنیاد

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/04/08
رادیولوژی دندان در دیباجی
1

رادیولوژی دندان در دیباجی,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در دیباجی و تخصصی ترین رادیولوژی در دیباجی

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/04/09
رادیولوژی دندان در منطقه 1
1

رادیولوژی دندان در منطقه 1 ,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در منطقه 1 و تخصصی ترین رادیولوژی در منطقه 1

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/04/09
رادیولوژی دندان در بلوار کاوه
1

رادیولوژی دندان در بلوار کاوه,02122291130,09101992519 ,رادیولوژی کاوش بهترین رادیولوژی فک در بلوار کاوه و تخصصی ترین رادیولوژی در بلوار کاوه

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در زعفرانیه
1

رادیولوژی دندان در زعفرانیه,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی دندان در زعفرانیه و تخصصی ترین رادیولوژی در زعفرانیه

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در الهیه
1

رادیولوژی دندان در الهیه,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در الهیه و تخصصی ترین رادیولوژی در الهیه

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/04/08
رادیولوژی دندان در لویزان
1

رادیولوژی دندان در لویزان,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در لویزان و تخصصی ترین رادیولوژی در لویزان

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/04/09
رادیولوژی دندان در شمال تهران
1

رادیولوژی دندان در شمال تهران,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در شمال تهران و تخصصی ترین رادیولوژی در شمال تهران

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/04/09
رادیولوژی دندان در چیذر
1

رادیولوژی دندان در چیذر,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در چیذر و تخصصی ترین رادیولوژی در چیذر

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1400/04/09
رادیولوژی دندان در مینی سیتی
1

رادیولوژی دندان در مینی سیتی,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی فک در مینی سیتی و تخصصی ترین رادیولوژی در مینی سیتی

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

1399/10/13
رادیولوژی دندان در فرمانیه
1

رادیولوژی دندان درفرمانیه,02122291130,09101992519 ,بهترین رادیولوژی دندان در فرمانیه و تخصصی ترین رادیولوژی در فرمانیه

اپراتور 102 / تلفن :02122291130

 1  2