آگهی های مهندسی

1398/06/21
فروش سختی سنج رنج پایین ضد آب هانا HANNA HI98301 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش سختی سنج رنج پایین ضد آب هانا HANNA HI98301 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش تستر خلوص آب ( UPW ) هانا HANNA HI98309 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش تستر خلوص آب ( UPW ) هانا HANNA HI98309 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش تستر EC دیجیتال ضد آب هانا HANNA HI98303 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش تستر EC دیجیتال ضد آب هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش شوری سنج آکواریوم هانا HANNA HI98203 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش شوری سنج آکواریوم هانا

metrotik / تلفن :092177335772

1398/06/21
فروش تستر ORP با دقت بالا هانا HANNA HI98201 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش تستر ORP با دقت بالا هانا HANNA HI98201 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335752

1398/06/21
فروش ضریب شکست و بریکس متر هانا HANNA HI96800 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش ضریب شکست و بریکس متر هانا HANNA HI96800 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش اکسیژن متر محلول در آب پرتابل هانا HANNA HI9142 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش اکسیژن متر محلول در آب پرتابل هانا HANNA HI9142 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش رسانایی،سختی و دما سنج قلمی هانا HANNA HI98311 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش رسانایی،سختی و دما سنج قلمی هانا HANNA HI98311 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش دستگاه ORP متر دیجیتال هانا HANNA HI98120 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش دستگاه ORP متر دیجیتال هانا HANNA HI98120 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش pH و mV متر ضد آب هانا HANNA HI9125 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش pH و mV متر ضد آب هانا

metrotik / تلفن :02177335772


1398/06/21
فروش هدایت سنج مولتی رنج دیجیتال هانا HANNA HI8633 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش هدایت سنج مولتی رنج دیجیتال هانا HANNA HI8633 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش تستر pH و دما با رزولوشن 0.01 هانا HANNA HI98128 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش تستر pH و دما با رزولوشن 0.01 هانا HANNA HI98128 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش سختی،رسانایی و شوری سنج هانا HANNA HI2300-01 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش سختی،رسانایی و شوری سنج هانا HANNA HI2300-01 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش تستر سختی،رسانایی،شوری هانا HANNA HI2030-01 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش تستر سختی،رسانایی،شوری هانا HANNA HI2030-01 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش اکسیژن متر محلول در آب هانا مدل HANNA HI9147 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش اکسیژن متر محلول در آب هانا مدل HANNA HI9147 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش اکسیژن متر محلول پرتابل هانا HANNA HI9146 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش اکسیژن متر محلول پرتابل هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش pH متر پرتابل حرفه ای و با کیفیت هانا مدل HANNA HI991001 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش pH متر پرتابل حرفه ای و با کیفیت هانا مدل HANNA HI991001 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش pH متر قلمی و با کیفیت Groline هانا HANNA HI98115 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش pH متر قلمی و با کیفیت Groline هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش TDS متر دیجیتال رنج بالا هانا HANNA HI98302 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش TDS متر دیجیتال رنج بالا هانا HANNA HI98302 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش pH متر هوشمند و تبلتی هانا HANNA HI2020 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش pH متر هوشمند و تبلتی هانا HANNA HI2020 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش تستر خلوص آب هانا HANNA HI98308 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش تستر خلوص آب هانا HANNA HI98308 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش EC متر مولتی رنج پرتابل هانا HANNA HI8733 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

مشخصات، قیمت و خرید EC متر یا کنداکتیوی متر هانا امریکا مدل HANNA HI8733

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش کنداکتیویتی EC متر خاک نفوذی هانا HANNA HI98331 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

کنداکتیویتی EC متر خاک نفوذی هانا HANNA HI98331

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش کنداکتیویتی متر ، EC متر ضد آب هانا HANNA Hi9033 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش کنداکتیویتی متر ، EC متر ضد آب هانا HANNA Hi9033 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش دستگاه اندازه گیری نیترات هانا مدل HANNA HI96786 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

دستگاه اندازه گیری نیترات هانا مدل HANNA HI96786

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش DO متر محلول چند گانه Edge هانا HANNA HI2040-01 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش DO متر محلول چند گانه Edge هانا HANNA HI2040-01 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش دستگاه اندازه گیری نیترات هانا مدل HANNA HI96786 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش دستگاه اندازه گیری نیترات هانا مدل HANNA HI96786 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش رفرکتومتر دیجیتال هانا HANNA HI96801 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش رفرکتومتر دیجیتال هانا HANNA HI96801 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

1398/06/21
فروش EC متر و TDS متر پرتابل هانا HANNA HI99301 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

فروش EC متر و TDS متر پرتابل هانا HANNA HI99301 متروتیک نمایندگی انحصاری هانا

metrotik / تلفن :02177335772

 1  2  3 

آشنایی با وسایل ترسیم معماری


1. تخته رسم
صفحه ای است مستطیل شکل، به ابعاد 70×100 سانتی متر از انواع چوبهای صنعتی که کناره سمت چپ آن سر تا سر از یک تکه چوب ساخته شده است. در حال حاضر تخته رسمهایی که برای استفاده دانشجویان ساخته می شود، در ابعاد تقریبی 70×50 سانتی متر و از چوب های صنعتی مانند نئوپان که هردو سطح آن باروکش چوب پوشیده شده یا چوبهای چند لایه که اطراف آن رهواری از چوب سخت چسبانیده شده تا هم ضخامت چوب نئوپان یا چند لایی را بپوشاند و هم حرکت خط کش تی روی آن به آسانی انجام شود. معمولاً، دو پایه سراسری در جهت عرض آن چسبانیده شده است که به تخته رسم شیبی مناسب می دهد تا کار ترسیم بر روی آن، انجام گیرد.  
2.میز نقشه کشی
میزی است با رویه کاملاً صاف، نرم و مسطح با پایه های فلزی (بندرت چوبی) به ابعاد 80×120 سانتی متر و یا 120×180. شما می توانید به راحتی ارتفاع میز و شیب سطح میز را تنظیم کنید.
3.خط کش تی
وسیله ای است که برای ترسیم خطوط افقی به کار می رود. معمولاً خط کش های تی در دو نمونه ساخته می شوند :
یکی خط کش با سر ثابت که فقط برای رسم خطوط افقی قابل استفاده است. دیگر، خط کش با سر متحرک که تحت هر زاویه ای قابل تنظیم است و می توان به وسیله آن خطوط با زاویه دلخواه تنظیم نمود.  ازتی نباید برای برش کاغذ یا مقوا و مثال آن استفاده کرد. چون امکان دارد وسایل برنده مثل کاتر و امثال آن به لبه خط کش تی صدمه برساند.  
4. گونیاها
برای کشیدن خطوط قائم و کلیه خطوطی که دارای زاویه ای مشخص (ضریبی از عدد 15) باشند، از گونیا استفاده می شود. گونیا دو نوع است: گونیای ثابت و گونیای متغیر. گونیای ثابت دو نوع است: گونیای 45 درجه و گونیای 30-60. گونیای 45 درجه دارای زوایای 45 درجه است و گونیای 30-60 دارای زوایای 30 و 60 درجه می باشد. و اما گونیای متغیر، گونیای متغیر دارای لولایی است که می توان به کمک آن زوایای مختلف را ترسیم کرد.
5.دستگاه ترسیم درفتینگ
درافتینگ، وسیله ای است که به جای خط کش تی و گونیا به کار می رود و به وسیله آن می توان کلیه خطوط را تحت هر زاویه ای براحتی و با دقت بالا رسم نمود. این وسیله مکانیکی بر روی هر میز کاری قابل نصب می باشد.  
6. اشل
خط کشی است مدرج، معمولاً با تیغه مثلث (فرمهای دیگری وجود دارد) دارای 6 لبه که روی هر لبه آن یک مقیاس بسیار دقیق مدرج شده است. جنس اشل، پلاستیک فشرده به رنگ سفید می باشد. ز اشل به هیچ وجه نباید برای خط کشی و یا برش کاغذ استفاده کرد. بلکه منحصراً مختص اندازه گیری و اندازه گیری است و باید پس از پایان کار در جلد مخصوص خود قرار داده شود.  
7. انواع مدادها
به طور کلی مدادها به سه گروه تقسیم می شوند : گروه اول مدادهای سخت یا Hard که با حرف H مشخص شده اند. هر چه شماره H بالاتر باشد، سختی مواد بیشتر و کم رنگتر است.
گروه دوم مدادهای سیاه یا Blak می باشند که با حرف B مشخص شده اند. هر چه شماره B بیشتر باشد، مغز مداد نرمتر و رنگ آن سیاه تر (پررنگ تر) است. این مدادها بیشتر در کارهای طراحی هنری کاربرد دارند.
بجز دو گروه B,H دو نوع مداد نیز برای کارهای عمومی مانند نوشتن و نظایر آن کاربرد دارند، که با حرف HB,F مشخص شده اند. این دو مداد دارای کیفیتی متوسط می باشند چون تا حدودی سختی H و رنگ B را یکجا دارند.  
8.پرگار
برای ترسیم دایره با شعاع های متفاوت، از پرگار استفاده می شود. بازوهای پرگار باید بلند و مفصل دو بازو دارای پیچ کنترل باشد تا در موقع رسم دایره شعاع آن تغییر نکند. 
9. قلم های راپید
راپید قلمی است که در ضخامت های مختلف در بازار موجود است. زمانی که جوهر این قلم تمام شود شما به راحتی می توانید در آن جوهر بریزید. هنگام ترسیم قلم راپید را باید به نحوی در دست بگیریم که زاویه قلم با خط افق از 80 درجه کمتر نباشد. در غیر این صورت، خط به صورت مقطع رسم می شود و اگر برای مدت زمان طولانی از قلم راپید به طور نادرست استفاده شود. نوک قلم در یک جهت ساییده شده، کاغذ را پاره می کند.  
10.شابلنها
برای رسم انواع و اقسام اشکال و نوشته ها در معماری انواع و اقسام شابلن وجود دارد:
شابلن مبلمان:
شابلن اشکال هندسی
پیستوله: شابلنی است برای رسم خطوط منحنی
11. نقاله
از این ابزار، برای اندازه گیری زاویه و یا رسم راویه با درجه مشخص استفاده می شود. نقاله ، نیمدایره ای است از جنس پلاستیک شفاف و بی رنگ به نام «پلاکسی گلاس» که بسیار دقیق به 180 مدرج شده است و در دو جهت، از صفر تا 180 ( در جهت عقربه ساعت و در جهت خلاف آن) شماره گذاری گردیده که هر قسمت آن، یک درجه را نشان می دهد. نمونه های دایره کامل آن که به 360 تقسیم شده نیز وجود دارد.  
کاغذهای نقشه کشی :
یکی از لوازم اصلی کار نقشه کشی و کارهای ترسیمی و طراحی، کاغذ می باشد. نوع کاغذ در کارهای ترسیمی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
به طور کلی برای کارهای نقشه کشی و کارهای ترسیمی سه نوع کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد. که عبارتند از :
الف – کاغذ پوستی
ب – کاغذهای کالک
ج – کاغذهای سفید 
الف – کاغذ پوستی:
کاغذی است سفید و نسبتاً نازک که برای کارهای تمرینی و طرحهای اولیه از آن استفاده می شود. کاغذ پوستی خوب، باید دارای خصوصیات زیر باشد:
1 – رنگ آن سفید باشد.
2 – نسبتاً نازک باشد به طوری که تصویر و خطوط، به خوبی از پشت آن (زیر آن) دیده می شود.
3 – سطح کاغذ به اندازه کافی زبر باشد که مداد به خوبی روی آن اثر بگذارد و در موقع پاک کردن اثر خط مداد روی آن باقی نماند. 
ب – کاغذهای کالک :
نوعی کاغذ نرم ضد چربی است که به اندازه کافی نور از آن عبور می کند و برای کپی برداری و طرح برداشتن مناسب است و نسبت به میزان انتقال نور، برای نسخه برداری با دستگاه چاپ و تکثیر اوزالید مورد استفاده قرار می گیرد.
نکته :از خصوصیات این کاغذ این است که اشتباهات ترسیمی مرکبی، با کشیدن تیغ، براحتی از روی آن تراشیده می شود. 
ج – کاغذ سفید :
کاغذهای سفید بدون خط که همه افراد کم و بیش با آن آشنا هستند و در اغلب کارها مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع این کاغذها از روی وزن آنها مشخص می گردند و به کاغذهای 60.80.100.120 گرمی معروف می باشند. (این مقدار وزن مربوط به یک متر مربع کاغذ می باشد) به طور کلی، هر چه وزن کاغذ بیشتر باشد آن کاغذ ضخیم تر و مقاومتر و سطح آن کاغذ برای کارهای ترسیمی مناسب تر است.