آگهی های گفتار درمانی

1399/08/03
بهترین گفتاردرمان در تهران
9

بهترین گفتاردرمان در تهران , مرکز گفتار درمانی کودکان , 55963885

اپراتور پیام اول / تلفن :021-55963885

1399/08/03
بهترین مرکز اختلال یادگیری در تهران
8

بهترین مرکز اختلال یادگیری در تهران , مرکز اختلال یادگیری در شهر ری , 55963885

اپراتور پیام اول / تلفن :021-55963885

1399/08/03
درمان بیش فعالی در تهران
7

درمان بیش فعالی در تهران , مراکز درمان بیش فعالی در تهران , 55963885

اپراتور پیام اول / تلفن :021-55963885

1400/02/17
بهترین گفتاردرمانی در جنوب تهران
5

گفتاردرمانی در جنوب تهران , 02155337948-09217697225

اپراتور پیام اول / تلفن :02155337948

1401/07/18
بهترین کلینیک گفتار درمانی در ورامین
3

گفتاردرمانی در ورامین,گفتاردرمانی افرا خرسند, 09031904615

اپراتور پیام اول / تلفن :09031904615

1402/06/13
بازی درمانی در جنوب تهران
1

بازی درمانی در جنوب تهران

اپراتور پیام اول / تلفن :02155963885

1402/06/13
اختلال یادگیری در جنوب تهران
1

اختلال یادگیری در جنوب تهران55963885- 09029024014-09198917417

اپراتور پیام اول / تلفن :02155963885

1399/08/06
گفتاردرمانی اسلامشهر بهترین گفتاردرمانی در محدوده اسلامشهر
1

گفتاردرمانی اسلامشهر بهترین گفتاردرمانی در محدوده اسلامشهر گفتاردرمانی اسلامشهر ۰۲۱۵۶۳۵۱۱۵۶- گفتاردرمانی شفامهر در اسلامشهر بهترین مرکز گفتاردرمانی شفامهر در اسلامشهر گفتاردرمانی کودکان و بزرگسالان ۰۹۱۹۶۵۳۶۹۴۳

زیبا حسینی / تلفن :02156351156

1402/01/30
گفتاردرمانی در پیشوا
1

گفتاردرمانی در پیشوا 09031904615 گفتار درمانی افراخرسند

اپراتور پیام اول / تلفن :09031904615

1401/12/28
کاردرمانی و گفتاردرمانی در ستارخان
1

کاردرمانی و گفتاردرمانی در ستارخان 09356808756 و 02166573201 و 02166573200  کلینیک توانبخشی گندم ریهب 

اپراتور پیام اول / تلفن :02166573200

1401/11/30
بهترین متخصص گفتاردرمانی در قرچک
1

بهترین متخصص گفتاردرمانی در قرچک 0213622996

اپراتور 105 / تلفن :0213622996

1401/07/24
گفتاردرمانی در نازی اباد

گفتاردرمانی در نازی اباد 

اپراتور پیام اول / تلفن :02137893000

 گفتار درمانی