آگهی های ویژه مجتمع فرهنگی و تفریحی - تهران

استخر در پرند

تلفن: ۰۹۱۹۴۲۰۲۱۲۹

1

استخر در پرند

مجموعه فرهنگی


مجموعه فرهنگی مکانی فرهنگی فراغتی زندگی امروزی که همگان دیگر فعالیتهای شغلی در محیطی ساختنی و شهری است می باشد. آرامش و استراحت جسم و جان بسیار ضروری است البته این حداقل رسیدگی به انسانها است در این راستا ترتیب و شکوفایی اندیشه ها و استعداد ها جایگاه ویژه ای دارد از این روست که مجموعه فرهنگی به منظور پرورش ذوق و استعداد افراد به خصوص جوانان و محلی برای تغذیه روانی شهروندان در محیطی هنری و همچنین توسعه و نشر ابعاد هنردر زندگی افراد و شناساندن ابعاد ابعاد گوناگون زندگی بنا می شود.
اهداف مجموعه فرهنگی
1.اهداف آموزشی
2.اهداف مذهبی
3.اهداف اطلاع رسانی
4.اهداف فرهنگی تجاری
5.اهداف فرهنگی فراغتی