آگهی های مجتمع فرهنگی و تفریحی

1399/08/06
کلاس یوس حضوری و آنلاین در تجریش,منطقه 1
1

کلاس یوس آنلاین در تجریش,منطقه 1 کلاس خیاطی در آرمان کلاس خیاطی در تجریش بهترین کلاس خیاطی در تجریش 09028058186

زیبا حسینی / تلفن :09028058186

1399/11/12
فروش لوازم شمع سازی در تهران
1

فروش لوازم شمع سازی در تهران موسسه فرهنگی هنری آرمان در شمال تهران,منطقه 1 کلاسهای هنری آرمان  09028058186 جنب متروی تجریش 09028058186

زیبا حسینی / تلفن :09028058186

مجموعه فرهنگی


مجموعه فرهنگی مکانی فرهنگی فراغتی زندگی امروزی که همگان دیگر فعالیتهای شغلی در محیطی ساختنی و شهری است می باشد. آرامش و استراحت جسم و جان بسیار ضروری است البته این حداقل رسیدگی به انسانها است در این راستا ترتیب و شکوفایی اندیشه ها و استعداد ها جایگاه ویژه ای دارد از این روست که مجموعه فرهنگی به منظور پرورش ذوق و استعداد افراد به خصوص جوانان و محلی برای تغذیه روانی شهروندان در محیطی هنری و همچنین توسعه و نشر ابعاد هنردر زندگی افراد و شناساندن ابعاد ابعاد گوناگون زندگی بنا می شود.
اهداف مجموعه فرهنگی
1.اهداف آموزشی
2.اهداف مذهبی
3.اهداف اطلاع رسانی
4.اهداف فرهنگی تجاری
5.اهداف فرهنگی فراغتی