آگهی های نیازمندیهای محلات منطقه 19 تهران

شراکت در مکان

تلفن: 22750052 - 021

شراکت در مکان

مراکز پلیس +10 منطقه 19 تهران/دفتر خد

تلفن: ۵۵۸۸۱۵۹۹ - ۵۵۸۸۱۵۶۲ - ۵۵۸۸۱۵۶۸

مراکز پلیس +10 منطقه 19 تهران/دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۷ بزرگراه آیت الله سعیدی محدوده شهرك دولت

مراکز پلیس +10 منطقه 19 تهران/ دفتر خ

تلفن: ۵۵۸۸۱۰۷۲ - ۵۵۸۸۱۰۶۹(۰۲۱)

مراکز پلیس +10 منطقه 19 تهران/ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۶۹ عبدل اباد

مراکز پلیس +10 منطقه 19 تهران دفتر خد

تلفن: ۵۵۵۴۴۴۹۰ - ۵۵۵۲۳۸۹۵(۰۲۱)

مراکز پلیس +10 منطقه 19 تهران دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۵۱ خانی آباد نو  محدوده سه راه شریعتی

مراکز پلیس +10 منطقه 19 تهران دفتر خد

تلفن: ۵۵۳۱۴۵۰۸ - ۵۵۳۱۴۵۵۶ - ۵۵۳۲۸۳۲

مراکز پلیس +10 منطقه 19 تهران دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۶ یاخچی آباد محدوده خیابان بهمنیار