آگهی های لوازم

رزومه شرکت به آزماسکوسامان

تلفن: 02156717307 - 02156715589

رزومه شرکت به آزماسکوسامان

سکوبندی آزمایشگاه

تلفن: 02156717307 - 02156715589

سکوبندی آزمایشگاه

رویه سکو های آزمایشگاهی

تلفن: 02156717307 - 02156715589

رویه سکو های آزمایشگاهی

چشم شوی اضطراری

تلفن: 02156717307 - 02156715589

چشم شوی اضطراری

دوش و چشم شوی

تلفن: 02156717307 - 02156715589

دوش و چشم شوی

شیرآلات آزمایشگاهی

تلفن: 02156717307 - 02156715589

شیرآلات آزمایشگاهی

سینک آزمایشگاهی

تلفن: 02156717307 - 02156715589

سینک آزمایشگاهی

ميز ترازو‎‎طرح سوئدي

تلفن: 02156717307 - 02156715589

ميز ترازو‎‎طرح سوئدي

ميز ترازو طرح آلمانی

تلفن: 02156717307 - 02156715589

ميز ترازو   طرح آلمانی

کمد کلین روم (اتاق پاک)

تلفن: 02156717307 - 02156715589

کمد کلین روم (اتاق پاک)

کمد کتابخانه

تلفن: 02156717307 - 02156715589

کمد کتابخانه

کمد کپسول

تلفن: 02156717307 - 02156715589

کمد کپسول

کمد لباس با جاکفشی

تلفن: 02156717307 - 02156715589

کمد لباس با جاکفشی

کمد مواد فرار

تلفن: 02156717307 - 02156715589

کمد مواد فرار

کمد هرباریوم

تلفن: 02156717307 - 02156715589

کمد هرباریوم

کفپوش اپوکسی

تلفن: 02156717307 - 02156715589

کفپوش اپوکسی

اتاقک دوش هوا

تلفن: 02156717307 - 02156715589

اتاقک دوش هوا

اتاق تمیز

تلفن: 02156717307 - 02156715589

اتاق تمیز

هواساز

تلفن: 02156717307 - 02156715589

هواساز

فیلتر هپا

تلفن: 02156717307 - 02156715589

فیلتر هپا

فیلتر اولپا

تلفن: 02156717307 - 02156715589

فیلتر اولپا

مبل گرانداسکای

تلفن: 02165169191

مبل گرانداسکای

لوازم