آموزشگاه موسیقی

1395/11/16
آموزشگاه موسیقی در انقلاب 1
اپراتور پیام اول , تهران , 02166591160


1397/08/12
آموزش سنتور غرب تهران-پونک 1
زهرا موسوی , تهران , 09395910025

1397/11/25

1399/05/25

1399/06/28
آموزش سنتور در شرق تهران
حمید چیت ساز , تهران ,

1399/07/04
آموزش تخصصی ارف (موسیقی کودک)
حمید چیت ساز , تهران ,

1397/06/19
آموزش پیانو در مرزداران - آموزشگاه موسیقی چکاد
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران ,

1396/12/22

1397/09/21
آموزش موسیقی کودک غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/10
آموزش تنبور غرب تهران مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/10
آموزش فلوت کلیددار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/23
آموزش تار و سه تار در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/07/25
آموزش ویلن (ویولن) در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/07/25
آموزش ویلنسل غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/29
بهترین مدرس گیتار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/15
آموزش گیتار فلامنکو و پاپ غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1398/02/02
گروه کر کودکان غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/28
آموزش نی غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/16
آموزش تمبک غرب تهران مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641
 1  2  3  4  5  بعدی